ΤΕΛ. ΝΕΑ

MEDIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

STARTUPS

20 Ιανουαρίου 2016

The Mall και Golden Hall σε έναν ιδιοκτήτη

Με την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ECE-LAMDA HELLAS S.A., διαχειρίστριας εταιρείας των εμπορικών κέντρων THE MALL ATHENS και GOLDEN HALL η Lamda Development είναι πλέον ο μοναδικός ιδιοκτήτης.

Δεδομένου ότι η Lamda κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.Ε.».

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η εισηγμένη εταιρεία αποκτά πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των εμπορικών της κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, καθώς και για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους.
 
Copyright © 2012-2016 BizNews
All rights reserved