ΤΕΛ. ΝΕΑ

MEDIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

STARTUPS

22 Απριλίου 2016

Το ποσοστό συμμετοχής της BlackRock στην Alpha Bank

H BlackRock κατέχει έμμεσα από 18.4.2016, δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό 5,01%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Alpha bank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

 
Copyright © 2012-2016 BizNews
All rights reserved