ΤΕΛ. ΝΕΑ

MEDIA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

STARTUPS

8 Ιουνίου 2016

Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς

Σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Α. Αθανασίου και Π. Παππά, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς εξέλεξε ως νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τους κ.κ. Karel De Boeck και Arne Berggren.

 
Copyright © 2012-2016 BizNews
All rights reserved