Trending

Marfin Investment Group: οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η Marfin Investment Group ανακοινώνει ότι κατά την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.10.2012 παρέστησαν νομίμως 91 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 193.401.014 μετοχές, ήτοι ποσοστό 25,106% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως ελήφθησαν αποφάσεις ως ακολούθως:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.- Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, κατά είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,24 €), ήτοι από πενήντα τέσσερα λεπτά (0,54 €) σε τριάντα λεπτά (0,30 €). 

Συνακόλουθα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€184.878.931,92), σχηματιζομένου ισόποσου ειδικού αποθεματικού το οποίο μπορεί μόνον να κεφαλαιοποιηθεί και να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

Κατόπιν της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (€231.098.664,90) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε επτακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (770.328.883) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30). Τέλος, αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Υπέρ: 193.401.014 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: -
Αποχές: -
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη