ΤΕΛ. ΝΕΑ
23 Ιουνίου 2015

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Γαμβρίλης: Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2. Στυλιανός Πλιάκης: Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

3. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, εκτελεστικό μέλος

4. Ιωάννης Ιωαννίδης: Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, εκτελεστικό μέλος

5. Δημήτριος Βογανάτσης: Εκτελεστικό μέλος

6. Αθανάσιος Πρέσβελος: Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

7. Ηλίας Περτζινίδης: Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

8. Νικόλαος Λιωνής: Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

9. Αντώνιος Πρωτονοτάριος: Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

10. Αθανάσιος Σταθόπουλος: Μη εκτελεστικό μέλος

11. Νικόλαος Μπακατσέλος: Μη εκτελεστικό μέλος

12. Ιωάννης Γραμματίδης: Μη εκτελεστικό μέλος

13. Μιχαήλ Πουλάκης: Μη εκτελεστικό μέλος

14. Στεφανία Γεωργακάκου - Κουτσονίκου: Πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μετά τη λήξη της, παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα