ΤΕΛ. ΝΕΑ
13 Δεκεμβρίου 2015

Σήμερα κρίνεται το μέλλον δύο Ελληνικών τραπεζών

Σε αμφισβήτηση έχει τεθεί το μέλλον δύο ελληνικών τραπεζών μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Πρόκειται για το μέλλον της Παγκρήτιας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου για τις οποίες γίνονται έντονες διεργασίες από το πρωί.

Σήμερα είναι η κρίσιμη ημέρα καθώς αναμενόταν η υποβολή κλειστών προσφορών από τις συστημικές τράπεζες για την εξαγορά των δύο συνεταιριστικών τραπεζών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν καταθέσει τις προσφορές τους, οι οποίες πρόκειται να κριθούν από τον SSM και την ΕΚΤ σε συμβούλια που θα επακολουθήσουν μέχρι αργά το απόγευμα, ώστε πριν από τις τελικές συμφωνίες με τους νέους ιδιοκτήτες να έχει συμφωνηθεί η "πηγή" της χρηματοδότησης των "ανοιγμάτων" που θα προκύψουν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες συζητιόνταν οι προσφορές για την Τράπεζα Πελοποννήσου να αφορούν την αγορά δανείων και καταθέσεων (η τράπεζα έχει δάνεια 76,7 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 98,9 εκατ. ευρώ) και για την Παγκρήτια Τράπεζα, η διαφορά μεταξύ εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων (funding gap) να καλυφθεί υπέρ του αγοραστή από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα συμβούλια που θα ακολουθήσουν σε επίπεδο ανωτάτων εποπτικών αρχών θα καθορίσουν τους τελικούς όρους της εξαγοράς, με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τις τράπεζες – αγοραστές, ειδικά μάλιστα όταν δύο εξ αυτών έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα την ανακεφαλαιοποίησή τους και με κρατική ενίσχυση.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κατακύρωση των δύο τραπεζών στους νέους ιδιοκτήτες θα είναι άμεση ούτως ώστε να κλείσει η διαδικασία χωρίς τον ελάχιστο κίνδυνο για τις καταθέσεις των πελατών των δύο συνεταιριστικών τραπεζών. Σημειώνεται ότι η συμφωνία εξαγοράς θα προβλέπει και εγγυήσεις για το προσωπικό τους που ανέρχεται σε 600 άτομα.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά για τις συνεταιριστικές τράπεζες έπρεπε να εξευρεθούν 185 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 αφορούσαν την Παγκρήτια Τράπεζα και 17,8 εκατ. ευρώ την Τράπεζα Πελοποννήσου. Επιτυχώς κάλυψαν τις απαιτούμενες κεφαλαιακές τους ανάγκες η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων που ζητούσε νέα κεφάλαια 23 εκατ. ευρώ και η Συνεταιριστική Ηπείρου (Ιωαννίνων) 7 εκατ. ευρώ.
Επιτυχώς έχει καλύψει τις ανάγκες του βασικού σεναρίου και η Attica Bank, η οποία κρατά ανοιχτή τη διαδικασία ως την Τρίτη 18/12, κάνοντας χρήση του τριημέρου που της παρέχει η διαδικασία να παρατείνει την περίοδο της ΑΜΚ. Σύμφωνα με ενημέρωση προς το ΧΑ, η διοίκηση της Attica Bank δηλώνει πως έναντι κεφαλαιακών αναγκών 584 εκατ. ευρώ του βασικού σεναρίου, είχε καλύψει 597,3 εκατ. ευρώ έως την Παρασκευή 11/12. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών και με το δυσμενές σενάριο ανέρχεται σε 748,7 εκατ. ευρώ.