ΤΕΛ. ΝΕΑ
6 Ιανουαρίου 2016

Megaλες φουρτούνες

Δύσκολα τα πράγματα στο MEGA και η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας (Τηλέτυπος) είναι χαρακτηριστική: Στο ταμπλό σε 35 συνεδριάσεις έχει κάνει πράξη στις 3 (!)

Η αποτίμηση στα 7 εκατ. ευρώ, σημαντικά βελτιωμένη λόγω των τριών ανοδικών συνεδριάσεων στις τελευταίες 35. 
Ναι, στις τελευταίες 35 κατάφερε να κάνει πράξη μόλις σε 3 μαζί με την σημερινή. 

Υπάρχουν βέβαια ένα κάρο σημαντικότερα προβλήματα που η λάμψη των προβολέων ίσως δεν τα αφήνει να φανούν.  

Όσοι βέβαια ασχολούνται με τις μετοχές και διαβάζουν λογιστικές καταστάσεις βλέπουν την εικόνα στο ταμπλό και δεν παραξενεύονται. 

Η ανοδική κίνηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ακόμα και αν κάποιος πει ότι μπορεί να γίνουν κάποιες κινήσεις που θα βελτιώσουν τη λογιστική εικόνα. Χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα. 
Πρόκειται να γίνει αύξηση κεφαλαίου που απλά θα βελτιώσει προσωρινά την εικόνα. 

Για να αλλάξει ριζικά οι βασικοί μέτοχοι θα πρέπει να βάλουν πολλά περισσότερα. Αυτό βέβαια δεν είναι μια διαπίστωση που αφορά μόνο τη συγκεκριμένη εταιρεία. 

Αφορά δυστυχώς πολλές εισηγμένες. Ίσως τη συντριπτική πλειονότητα. 
Όσο η οικονομία δεν πάει καλά και οι επιχειρήσεις δεν έχουν χρήματα, τα έσοδα από τον κύκλο εργασιών θα είναι λιγότερα από το κόστος της συγκεκριμένης επιχείρησης για να τα παράγει. 
Το ομολογιακό έχει ανεξόφλητες δόσεις, το κεφάλαιο κίνησης είναι περιορισμένο οι τόκοι είναι υψηλοί, και η ορατότητα περιορισμένη. 

Η ίδια η διοίκηση αναφέρει πως αξιολογεί τις επιπτώσεις των συσσωρευμένων ζημιών επί της ταμιακής ρευστότητας και σε συνδυασμό µε επικείμενες ληξιπρόθεσμες δόσεις του ομολογιακού ∆ανείου, διαβλέπει για τους επόμενους 12 μήνες ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης. 

Γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της δραστηριότητας.
Πηγή