ΤΕΛ. ΝΕΑ
26 Απριλίου 2016

127 προσλήψεις από την ΠΕ Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη 127 ατόμων 8μηνης σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή περιοδικών-πρόσκαιρων αναγκών στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Χώρας, όπου σε αυτή ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας με τα περισσότερα προβλήματα, τα οποία έγιναν ακόμη πιο οξυμένα λόγω της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο. Το μεταναστευτικό ζήτημα, πολλώ δε μάλλον με την πρόσθεση του προσφυγικού προβλήματος, δημιούργησε ανάγκες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως στα θέματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, υποδομών, ελέγχων, καθαριότητας κ.λπ.