ΤΕΛ. ΝΕΑ
27 Απριλίου 2016

Νέο υψηλόβαθμο στέλεχος στον ΟΠΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε την τοποθέτηση του κ. Radim Haluza, ως Επικεφαλής Μονάδας Τεχνολογίας, με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων του την 25.04.2016.