ΤΕΛ. ΝΕΑ
22 Απριλίου 2016

Τι συμβαίνει με τα Media Markt στην Ελλάδα;

Σημερινό δημοσίευμα το Bankingnews.gr αναφέρεται λεπτομερώς στην οικονομική κατάσταση των Media Markt στην Ελλάδα και στη διαπίστωση ότι η εταιρεία πορεύεται με αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Επιγραμματικά το Bankingnews αναφέρει:
"...Nαι μεν η μείωση του κύκλου εργασιών ήταν περιορισμένη κατά ποσοστό -1,75% αλλά οι ζημίες διαμορφώθηκαν στα -6,339 eυρώ από -8,186 εκ ευρώ.
Το ποσό αυτό των ζημιών του γερμανικού ομίλου αθροιστικά με τις ζημίες των προηγουμένων χρήσεων από την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στη Ελλάδα ξεπερνά τα -170 εκ ευρώ...
...Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις ζημίες του 2015 τα κεφάλαια της Media Market είναι πάλι αρνητικά κατά 3,441 εκ ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι με βάση το νόμο θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 
Από τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων του 2015 προκύπτει ότι το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό κατά -14,122 εκ ευρώ. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η εταιρεία για να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της πρέπει να εκποιήσει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στις τιμές που αναφέρονται στον ισολογισμό της  και να προσθέσει επί πλέον το ποσό των 14.122.519 ευρώ.
Για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση είτε θα πρέπει να υπάρξει ή ένεση ρευστότητας ή να προκύψουν κέρδη..."