ΤΕΛ. ΝΕΑ
15 Ιουνίου 2016

Η επέλαση του χύμα

To γεγονός ότι ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική του ικανότητα, επισημάνθηκε στην γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα αλκοολούχα ποτά (+125% την περίοδο 2009-2010 και, αν προσθέσει κανείς και τις τελευταίες αυξήσεις ΦΠΑ, τότε το ποσοστό αύξησης μεγαλώνει), κάθε άλλο παρά οδήγησαν σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Εσοδα ΕΦΚΟΠ: 272 εκατ. ευρώ το 2015
Έσοδα ΕΦΚΟΠ: 282 εκατ. ευρώ το 2014
Μεταβολή: - 3,5%.

Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει ο ΣΕΑΟΠ, από το 2010, οπότε ο ΕΦΚΟΠ αυξήθηκε από τα 1.362 ευρώ/εκατόλιτρο αιθυλικής αλκοόλης σε 2.550 ευρώ/εκατόλιτρο αιθυλικής αλκοόλης, τα έσοδα ακολουθούν σταθερά φθίνουσα πορεία.

ΜΕΙΩΣΗ 20% ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΑΟΠ, κ. Νίκο Καλογιάννη, η πραγματική κατανάλωση έχει υποχωρήσει κατά 20% περίπου. Απλώς το υπόλοιπο 30% έχει καταληφθεί από λαθραία, αφορολόγητα ποτά.

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΑ ΧΥΜΑ-ΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ
Το ενδιαφέρον είναι ότι η κρίση οδήγησε σε συρρίκνωση εν μέρει της αγοράς αλλά κυρίως την διοχέτευση της κατανάλωσης σε άλλες κατηγορίες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή και κυρίως στα χύμα – παράνομα μη εμφιαλωμένα αποστάγματα, όπως και στις διασυνοριακές αγορές (Βουλγαρία).

DATA ΥΠΟΙΚ - ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
2008-2015: -50% σε νόμιμες πωλήσεις αλκοολούχων ποτών
2015: 111.000 εκατόλιτρα,
2014: 115.000 εκατόλιτρα
Μεταβολή: - 3,48%
2008: 236.000 εκατόλιτρα


ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι τα 2/3 της ελληνικής παραγωγής ποτών κατευθύνεται στις εξαγωγές, αναδεικνύοντας τον κλάδο ως έναν από τους πλέον εξωστρεφείς της εθνικής οικονομίας.

Ωστόσο, οι εξαγωγές σε ούζο, τσίπουρο, μαστίχα, κίτρο Νάξου, κουμ κουάτ, μπράντυ, που λειτουργούν και ως πρεσβευτική παρουσία για τον ελληνικό τουρισμό, ενδεχομένως, να απειληθούν στο πλαίσιο αναθεώρησης των κανονισμών γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ), που προωθεί η ΕΕ, οπότε και εξετάζεται το άνοιγμα της δυνατότητας εμφιάλωσης ποτών με γεωγραφικές
ενδείξεις, σε περιοχές εκτός των σημερινών καθορισμένων ορίων.

Ουσιαστικά, εφόσον αλλάξει ο κανονισμός, θα μπορεί κάποιος να παίρνει π.χ. ούζο Μυτιλήνης και να το εμφιαλώνει σε άλλη χώρα της ΕΕ, χωρίς να χάνει την ένδειξη.
Πηγή