ΤΕΛ. ΝΕΑ
21 Ιουνίου 2016

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ» κατά τη συνεδρίασή του την 17/06/2016 έκανε δεκτή την επιστολή παραίτησης του Προέδρου και μέλους του κ. Γεωργίου Σπύρου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα εκλεγεί κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 30/06/2016.