ΤΕΛ. ΝΕΑ
24 Ιουνίου 2016

“Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων”: Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο Σεμινάριο από την Aquamerit Consultants

Μια άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση σεμιναρίου Αρχών Οικονομικής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ή «Οικονομικών για μη Οικονομικά Στελέχη») έρχεται από το γνωστό γραφείο οικονομικών συμβούλων Aquamerit – Business Consultants.

Ο πολύπειρος οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Κώστας Σίδερης είναι ο εισηγητής τού σεμιναρίου, που υπόσχεται πλήρη ενημέρωση για τις Βασικές Αρχές Οικονομικής Διοίκησης Επιχειρήσεων για μη οικονομικούς.

Σε ποιούς απευθύνεται
- Στους ίδιους τους επιχειρηματίες
- Στα διευθυντικά στελέχη των διαφόρων τμημάτων (marketing, πωλήσεων, παραγωγής, προμηθειών, κλπ)
- Σε απλούς υπαλλήλους διοίκησης, πωλήσεων, αποθήκης και παραγωγής, κλπ.

Τι κερδίζουν οι συμμετέχοντες
Μαθαίνουν πώς συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτές
Κατανοούν το πώς υπολογίζεται το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών και πώς πρέπει να γίνονται οι προσφορές σε πελάτες
Μπορούν καλύτερα να συμμετάσχουν στην σύνταξη και την παρακολούθηση τής εκτέλεσης ενός budget ή ενός business plan
Κατανοούν έννοιες όπως το κόστος κεφαλαίου, η ισορροπημένη χρηματοοικονομική δομή μιας επιχείρησης, η παρούσα αξία μελλοντικών ταμειακών ροών, η απόδοση επενδύσεων, κλπ.
Μαθαίνουν βασικά στοιχεία για τις διάφορες μορφές χρηματοδοτήσεων
Αντιλαμβάνονται έννοιες όπως είναι οι διάφορες μορφές κερδοφορίας, το νεκρό σημείο λειτουργίας, η σημασία των νεκρών χρόνων, τα σταθερά & μεταβλητά και τα άμεσα & έμμεσα έξοδα, κλπ.
Μαθαίνουν για την αξία των αριθμοδεικτών και του benchmarking
Εισάγονται σε θέματα όπως η αποτίμηση επιχειρήσεων, αλλά και οι κινήσεις αναδιοργάνωσης προβληματικών εταιρειών
Είναι σε θέση να συμμετάσχουν πιο αποδοτικά σε επιχειρηματικά διλήματα και συζητήσεις για θέματα που επηρεάζουν τα οικονομικά των επιχειρήσεών τους

Ποια είναι η ύλη του σεμιναρίου
Η ύλη καθορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και το επίπεδο των συμμετεχόντων. Σε πλήρη ανάπτυξη, η ύλη περιλαμβάνει τα εξής:

1.Αρχές λογιστικής - Ισολογισμός - Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
2.Αριθμοδείκτες - Benchmarking
3.Πάγια - Αποσβέσεις
4.Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
5.Νεκρό σημείο λειτουργίας (breakeven point)
6.Εμπορική πολιτική - Gross Margin vs Mark Up
7.Καθορισμός τιμής προϊόντος
8.Το λεπτό σημείο στο Marketing
9.Προκοστολόγηση - Προσφορές
10.ΦΠΑ – Φόρος Εισοδήματος
11.Διαχείριση αποθεμάτων - Αρχές Logistics
12.Απογραφές αποθεμάτων - Αποτίμηση
13.Διαχείριση πελατών - προμηθευτών
14.Συστήματα WMS - ERP - CRM
15.Δάνεια - Λοιπές πηγές χρηματοδότησης
16.Διοικητικές αναφορές (Management reporting)
17.Ταμειακή διαχείριση - Cash flow
18.Budget - Business plan
19.Μέσο κόστος κεφαλαίων
20.Outsourcing
21.Επιχειρηματικά διλήματα
22.Αποτίμηση επιχείρησης
23.Εξαγορές - Συγχωνεύσεις
24.Η αξία του χρήματος στον χρόνο
25.Αναδιοργάνωση - Προπτωχευτικές διαδικασίες

Ποια είναι η διάρκεια των σεμιναρίων
Ανάλογα με την ύλη που θα συμφωνηθεί η διάρκεια κυμαίνεται από 2 διδακτικά τρίωρα μέχρι περίπου 7 τρίωρα.

Ποιος είναι ο εισηγητής
Είναι ο υπεύθυνος τού γραφείου, οικονομολόγος Κώστας Σίδερης, με σχεδόν 35 χρόνια εμπειρία ελεγκτή σε διεθνείς εταιρείες ορκωτών, οικονομικού διευθυντή, ιδιοκτήτη επιχείρησης και τα τελευταία 7 χρόνια σύμβουλου επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης, διαγνωστικών ελέγχων, οικονομοτεχνικών μελετών, εξαγορών και επενδύσεων, κλπ. (Δείτε λεπτομέρειες στο www.aquamerit.gr για τις υπηρεσίες τού γραφείου και για άλλα σεμινάρια όπως η «Σύνταξη Business Plans»). Ο κ. Σίδερης είναι ο συγγραφέας τού πρόσφατου και πετυχημένου βιβλίου «Manager σε απόγνωση», στο οποίο αναδεικνύονται πολλά από τα συνήθη λάθη διοίκησης επιχειρήσεων και προτείνονται λύσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες ή οικονομική προσφορά επικοινωνήστε με τον Κ. Σίδερη στο email: costas@aquamerit.gr ή στα τηλ. 210 2284706 και 6937 184126.