ΤΕΛ. ΝΕΑ
5 Ιουλίου 2016

Νέα παραίτηση από τη Marfin Investment Group - MIG

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Marfin Investment Group (MIG) ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.