ΤΕΛ. ΝΕΑ
1 Ιουλίου 2016

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet εξελέγη στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου.

H Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη 
1. Deepak Srinivas Padmanabhan, 
2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 
3. Κωνσταντίνος Στεφανίδης, 
4. Michael Warrington, 
5. Edwin Lloyd, 
6. Γιάννος Μιχαηλίδης, 
7. Mohsin Majid, 
8. Bhavneet Singh 

Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα τα ακόλουθα μέλη: Michael Warrington, Edwin Lloyd, Bhavneet Singh. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.