ΤΕΛ. ΝΕΑ
11 Ιουλίου 2016

Υπό διάλυση γνωστή εταιρεία

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου, Παρασκευή, στις 14:00, στα γραφεία της αναμένεται να εγκρίνει την λύση και εκκαθάρισή της με ταυτόχρονο διορισμό εκκαθαριστή.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει ξανά στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 14.00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.