ΤΕΛ. ΝΕΑ
19 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο κούρεμα 6% στις συντάξεις

Νέα μείωση θα δουν οι συνταξιούχοι στις συντάξεις του Οκτωβρίου, οι οποίες θα καταβληθούν έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.
Κι αυτό διότι ξεκινά η επιβολή εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κύριες συντάξεις του ΙΚΑ. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται σε ποσοστό 6%.

Το ποσό της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/7/2016, θα παρακρατηθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να παρακρατείται μαζί με τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2016.

Ο υπολογισμός

Η εισφορά 6% υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Επιπλέον, από 1/7/2016, καταργούνται οι διατάξεις, οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, παρείχαν στους ασφαλισμένους δικαίωμα επιλογής οργανισμού ασφάλισης ασθενείας.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι παίρνουν περισσότερες των μιας συντάξεων, θα πληρώσουν εισφορά επί τη βάση του αθροίσματος των αποδοχών τους, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Εξαιρέσεις

Επί των προνοιακών επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων, δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

Ομοίως, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθενείας.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς, εκτός του ΕΟΠΥΥ και για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους κανονισμούς των Ταμείων Υγείας που διατήρησαν αυτοτέλεια

Επιπλέον, τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται με την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι, από 1/8/2016 έως 31/12/2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι έχασαν άνω των 30 ευρώ, μηνιαίως, της παροχής ΕΚΑΣ.
moneyonline.gr