ΤΕΛ. ΝΕΑ
17 Νοεμβρίου 2016

Eurobank: Νέος Αντιπρόεδρος

Η Eurobank Ergasias, μετά την παραίτηση του µέλους (και Αντιπροέδρου) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη, ανακοινώνει ότι το ∆.Σ. κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας µε τα εναποµείναντα µέλη του µέχρι την εκλογή από το ∆.Σ. νέου µέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και όρισε τον κ. Jawaid A. Mirza Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->