Trending

PwC: Digital Trust Insights report - Η δημιουργία εμπιστοσύνης στο επίκεντρο της στρατηγικής data, των κορυφαίων εταιρειών

Στην έκθεση «Digital Trust Insights: Data Trust» της PwC αναλύεται μια μικρή ομάδα εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημιουργίας εμπιστοσύνης για τα δεδομένα, αποτελώντας παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των δεδομένων με ασφαλή και δεοντολογικό τρόπο.

Σήμερα, οι εταιρείες που δεν τηρούν κάποια επίσημη διαδικασία για την αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν μειοψηφία. To 72% των συμμετεχόντων στην έρευνα - ο συνολικός αριθμός των οποίων ξεπέρασε τις 3.500 χιλιάδες- ανέφερε ότι η εταιρεία τους διαθέτει ήδη την αντίστοιχη  διαδικασία. Μεταξύ των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα και διαθέτουν επίσημη διαδικασία για την απόδοση αξίας στα δεδομένα τους, το 37% εμπλέκει σε σταθερή βάση την ομάδα προστασίας δεδομένων. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις διαχείρισης δεδομένων τους καθιστά  πρωτοστάτες της εμπιστοσύνης για τα δεδομένα.

Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των πρωτοπόρων (data trust pacesetters) που εμπιστεύονται τα δεδομένα, σύμφωνα με την έρευνα «Digital Trust Insights», είναι η ικανότητα τους να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα με στόχο την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.Ανάμεσα σε αυτούς, με ποσοστό 61% βρίσκονται εκείνοι που έχουν αναπτύξει στρατηγική για την αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, σε σύγκριση με μόλις το 46% του συνόλου των εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, έχουν τριπλάσια πιθανότητα να δουν τις επενδύσεις τους να αποδίδουν (ROI) (24%) από τους υπόλοιπους (7%).

Μια άλλη ειδοποιός διαφορά των πρωτοπόρων εντοπίζεται στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων.
Παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό του όγκου των δεδομένων, αυξάνονται και οι κανονισμοί για την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων. Οι πρωτοπόροι που εμπιστεύονται τα δεδομένα, αντιμετωπίζουν τους κανονισμούς αυτούς ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο καθώς έχουν  τη δυνατότητα να δημιουργούν εμπιστοσύνη εντός μιας επιχείρησης διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δεδομένων γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, γεγονός που ενθαρρύνει τη συνεργασία. Περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των πρωτοπόρων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι οι κανονισμοί βοηθούν την επιχείρηση να λειτουργεί με περισσότερη ομαλότητα και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Σημαντικός και ο ρόλος της ομάδας προστασίας δεδομένων. Η αξία των δεδομένων των πελατών (όπως το προφίλ, οι συναλλαγές, οι προτιμήσεις και οι συμπεριφορές), καθορίζεται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία ανήκουν και η οποία χρησιμοποιεί τα δεδομένα, ενώ μπορεί να αλλάξει αναλόγως των συνθηκών, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων χρήσης τους. Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να μάθει να αξιοποιεί τα δεδομένα και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η ομάδα προστασίας δεδομένων. Η κατοχή και η χρήση δεδομένων δημιουργεί ευθύνες, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την τελική αξία τους για την επιχείρηση.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί επηρεάζει σημαντικά τη διαχείριση των πληροφοριών καθώς πολλοί κανονισμοί πλέον καθορίζουν τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων (που οδηγεί σε μεγαλύτερο κόστος συμμόρφωσης), τους περιορισμούς στη χρήση τους (που μειώνει τις δυνατότητες εμπορευματοποίησης) και τις συνέπειες της απώλειας  ή της παραβίασης τους (που αυξάνει τους κινδύνους και τα σχετικά κόστη).

Η έκθεση «Digital Trust Insights»  αναδεικνύει  πέντε διακριτούς τομείς στους οποίους ξεχωρίζουν οι πρωτοπόροι.

  1. Σταθερή συνεργασία με την ομάδα προστασίας δεδομένων στην αξιολόγηση των δεδομένων: Όσες νέες λύσεις βασίζονται  στα δεδομένα, οδηγούν αναπόφευκτα στην εμφάνιση νέων τρωτών σημείων. Ενσωματώνοντας τη διαχείριση κινδύνου (Risk management) στις προσπάθειες ανάπτυξης των δεδομένων τους, οι πρωτοπόροι έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού δυνητικών προβλημάτων ώστε να προστατευτούν από αυτά πριν επέλθει η καταστροφή.

  1. Καθημερινή αξιολόγηση των δεδομένων: Οι πρωτοπόροι δεν αποδίδουν μόνο αξία στα δεδομένα με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά καθιερώνουν και διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουν ότι η αξία αποδίδεται με συνέπεια στο σύνολο των δεδομένων.

  1. Υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές στη δεοντολογική χρήση των δεδομένων: Υιοθετούν μια προσέγγιση των δεδομένων βάσει αξίας, διατηρώντας  μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται και διαγράφοντας τα υπόλοιπα. Οι πρωτοπόροι έχουν καθορισμένες ευθύνες σε όλο το εύρος της επιχείρησης για τη διασφάλιση της δεοντολογικής χρήσης των δεδομένων.

  1. Υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές στη μηχανική δεδομένων: Οι πρωτοπόροι δημιουργούν εργαλεία σχεδίασης που ενσωματώνουν την ασφάλεια και το απόρρητο στα συστήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Δημιουργούν ολοκληρωμένους χάρτες δεδομένων για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη δοκιμή των ελέγχων, ενώ συνεχώς παρακολουθούν τη μεταβαλλόμενη αξία των δεδομένων τους και επανεκτιμούν το κατάλληλο επίπεδο της απαραίτητης προστασίας. Τέλος, ελέγχουν συστηματικά  τους εξωτερικούς προμηθευτές  ώστε να διασφαλίσουν ότι τηρούν τα απαραίτητα πρότυπα χειρισμού, ασφάλειας και απορρήτου των δεδομένων.

  1. Δημιουργούν ομάδα συνεργασίας με το δικαίωμα δράσης: Οι πρωτοπόροι των δεδομένων δημιουργούν διαλειτουργικές ομάδες διακυβέρνησης δεδομένων προκειμένου να πετύχουν  την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και την ανάπτυξη διαδικασιών για τη δεοντολογική χρήση τους. Παράλληλα, φέρνουν κοντά τους εργαζομένους με την ομάδα προστασίας δεδομένων με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που αφορούν τα δεδομένα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού και των ρυθμιστικών αρχών αλλά και της επιχείρησης συνολικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα έκθεση «Digital Trust Insights: Data Trust”, της PwC μπορεί να κατεβάσετε την έκθεση εδώ https://www.pwc.com/dti.

Σημειώσεις

Η μελέτη «Digital Trust Insights» είναι μια παγκόσμια μελέτη της PwC, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά τον Ιούλιο του 2019 με απαντήσεις από 3.539 ερωτηθέντες από 61 χώρες. Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη