Trending

Τράπεζα Πειραιώς: Τι ισχύει για το mega deal με την KKR

Σε σχέση με την ήδη ανακοινωθείσα mega συμφωνία με την KKR, η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε στη δημοσιότητα περαιτέρω διευκρινίσεις:
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, η KKR Credit (ΚΚR) έχει συμφωνήσει να διαχειριστεί το τιτλοποιούμενο χαρτοφυλάκιο δανείων και μετοχών που σχετίζεται με τον όμιλο MIG και θα μεταβιβαστεί στις εταιρίες τιτλοποίησης, οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της KKR. Η συμμετοχή της KKR εκτιμάται ότι θα έχει εξαιρετικά επωφελή αποτελέσματα και για τις εταιρείες των οποίων δάνεια και θέσεις τιτλοποιούνται, διότι η KKR μπορεί να εισφέρει την αναγκαία λειτουργική τεχνογνωσία, κεφάλαια και ρευστότητα, να διευκολύνει την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους, να δώσει ευκαιρίες εισόδου στις διεθνείς αγορές και να παράσχει στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τις καλύτερες δυνατές προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη και πρόοδο.

Η KKR έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να επενδύσει, μέσω των εταιρειών της τιτλοποίησης, μέχρι 300 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης 5ετίας, σε ορισμένες από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου MIG. Είναι προφανές ότι οι επενδύσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον εφ’ όσον ληφθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις της KKR, και προηγηθούν ο ενδελεχής έλεγχος της θέσης που κατέχουν αυτές οι θυγατρικές εταιρείες στην αγορά, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και ο ακριβής προσδιορισμός των επενδυτικών τους αναγκών. Κάθε τέτοια μελλοντική επένδυση θα απαιτεί επίσης την έγκριση της Τράπεζας.

Όπως συμβαίνει με όλες τις διακρατούμενες τιτλοποιήσεις, αρχικά η συναλλαγή αυτή δεν θα μεταβάλει σημαντικά την έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς απέναντι στα υπό τιτλοποίηση περιουσιακά στοιχεία και, επομένως, δεν εκτιμάται ως πιθανή κάποια μεταβολή στη λογιστική τους απεικόνιση. Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η άμεση μεταβίβαση του κινδύνου σε τρίτους, διότι αυτό θα συνεπαγόταν σημαντική απώλεια αξίας που δεν θα επέτρεπε στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την ανάκτηση κεφαλαίων η οποία μπορεί να επιτευχθεί στην επόμενη πενταετία από την ανάληψη επαγγελματικής και ανεξάρτητης διαχείρισης αυτών των θέσεων από ένα επαγγελματία διαχειριστή εγνωσμένης αξίας, εμπειρίας και ιστορικού επιτυχημένων επιδόσεων, όπως η KKR. Είναι η ίδια η φύση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει δάνεια σε μετόχους και μετοχικές θέσεις χαμηλής ρευστότητας, που αποτελούν αντένδειξη για την άμεση διάθεση τους. Αντίθετα, τα ομόλογα τιτλοποίησης, τα οποία θα αναλάβει μεταξύ άλλων η Τράπεζα μεταβιβάζοντας τα στοιχεία της τιτλοποίησης στις εταιρείες ειδικού σκοπού, καθιστούν πολύ ευχερέστερη τη διάθεση των ομολόγων αυτών στο μέλλον, την αποενοποίηση των θέσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας της Τράπεζας και την επίτευξη ενός συνολικά πολύ καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος σε σύγκριση με μια άμεση πώληση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Η διαδικασία αυτή είναι επίσης συνεπής προς την υφιστάμενη δέσμευση της Τράπεζας για απομόχλευση του ενεργητικού της.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη