ΤΕΛ. ΝΕΑ
13 Δεκεμβρίου 2015

Σε τροχιά πώλησης μεγάλος Τηλεπικοινωνιακός Όμιλος

Ζωηρό ενδιαφέρον φαίνεται να εκδηλώνουν σειρά από επενδυτές με έμφαση στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο για την Cyta Hellas.

Την ώρα που οι διαδικασίες για διαχωρισμό της μητρικής Κυπριακής Cyta, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος αποκρατικοποίησης, προχωρούν το ενδιαφέρον για τη Cyta Ελλάδος, τα δίκτυα και το πελατολόγιό της εντείνεται, όπως αναφέρει το Κυπριακό InBusinessNews.

Πιο ειδικά αναφέρεται ότι τηλεπικοινωνιακοί παίκτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον για απόκτηση της Cyta Ελλάδος, ενώ έχουν ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση για τα δεδομένα της εταιρείας.


Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός της μητρικής Cyta, σε κρατική και σε ιδιωτική εταιρεία, αλλά και τα μέρη που θα κρατήσει το κάθε σχήμα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και για τη Cyta Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι υπάρχει σοβαρή σκέψη από πλευράς κράτους, να διατηρήσει στην κρατική εταιρεία τη Cyta Ελλάδος διαβλέποντας την προοπτική να πουληθεί ξεχωριστά και πριν «τρέξει» η υπόλοιπη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Cyta στην Κύπρο.

Σημειώνεται παράλληλα, ότι η Cyta Ελλάδος διατηρεί σημαντικό μερίδιο αγοράς σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Βόρεια Ελλάδα, ενώ κατέχει πλούσιο δίκτυο οπτικών ινών που διασυνδέει την Ελλάδα με τα βαλκάνια. Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν και τις πιο σημαντικές εργασίες της εταιρείας και βεβαίως τους βασικούς λόγους, για τους οποίους ήδη προκύπτει ενδιαφέρον.