ΤΕΛ. ΝΕΑ
4 Δεκεμβρίου 2015

Οριστική πτώχευση για γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών

Ο διακόπτης έπεσε οριστικά για την On Telecoms που τέθηκε σε καθεστώς πτώχευσης, σύμφωνα με την απόφαση 864/2015. Τέλη Σεπτεμβρίου το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδίκασε την αίτηση πτώχευσης που είχε καταθέσει η On Telecoms σε συνέχεια της απόρριψης προηγούμενης αίτησης που είχε καταθέσει με την οποία ζητούσε την επικύρωση της διαδικασίας εξυγίανσης (βάσει του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Δικαίου).

Το τέλος της εταιρείας ήταν προδιαγεγραμμένο, ήδη, από τον Μάιο οπότε η δικαιοσύνη απέρριψε την αίτησή της για επικύρωση της διαδικασίας εξυγίανσης. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο καλοκαίρι, η εταιρεία ενημέρωσε τους συνδρομητές της να απευθυνθούν σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς μετά τις 30 Ιουνίου η On Telecoms διέκοψε την παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα, τον Ιούνιο η ΔΕΗ προχώρησε στην διακοπή της ηλεκτροδότησης του κτηρίου στην Μεταμόρφωση όπου βρίσκεται η έδρα της On Telecoms.

Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκαλεί η, περίπου προ δύο μηνών, αντικατάσταση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Τα ερωτήματα αυτά τίθενται ευλόγως καθώς ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν συνδέεται με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της εταιρείας και είναι αυτός που ενδεχομένως θα αντιμετώπιζε ποινικές ευθύνες εάν και εφόσον αυτές προέκυπταν.

Η εταιρεία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημιές της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013, οπότε δημοσιοποιήθηκαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, παρουσίασε κύκλο εργασιών 25,8 εκατ. ευρώ (από 39,7 εκατ.), ζημιές 21,7 εκατ. ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια 75,8 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 102,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η On Telecoms θα πρέπει να πληρώνει, σε ετήσια βάση, τόκους ύψους 6-7 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρεί στον ΟΤΕ ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Πλέον, μετά την πτώχευση της On Telecoms, ο εκπλειστηριασμός των στοιχείων του ενεργητικού της είναι το επόμενο βήμα για την ικανοποίηση των οφειλών προς εργαζομένους, πιστωτές και  προμηθευτές.
Πηγή
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα