ΤΕΛ. ΝΕΑ
5 Ιανουαρίου 2016

Διάλυση και εκκαθάριση γνωστής εταιρείας

Πρόκειται για μια άλλοτε κραταιά εταιρεία, την Κούμπας Συμμετοχών, του άλλοτε "μάγου των ασφαλίσεων" Γιώργου Κούμπα.


Σύμφωνα με ασφαλή ενημέρωση η Κούμπας Συμμετοχών καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχους στις 26 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας για να αποφασίσουν τη διάλυση και εκκαθάρισή της.

Τα θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
- Διάλυση της εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση
- Διορισμός εκκαθαριστών

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε α' επαναληπτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στις 08/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. 

Oι εποχές που ο διευθύνων σύμβουλος της «Kούμπας Συμμετοχών» πρωταγωνιστούσε μαζί με την πρώην σύζυγό του Άννα στα κοσμικά events της Aθήνας έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Όπως και εκείνες της δεκαετίας του 90 που η εταιρία του εκτινάχθηκε οικονομικά και χρηματιστηριακά.