ΤΕΛ. ΝΕΑ
19 Απριλίου 2016

Ο Α.Βγενόπουλος επανακάμπτει στη MIG

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ανδρέας Βγενόπουλος μέχρι σήμερα Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου MIG αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή ο Εκτελεστικός, πλέον, Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος ανέφερε:

«Παρότι οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου MIG επιδεικνύουν συνεχή και σημαντική βελτίωση και μάλιστα σε ένα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, οι προκλήσεις για το υπόλοιπό της φετινής χρονιάς είναι μεγάλες και σημαντικές.  Σ΄αυτά τα πλαίσια, με την σύμφωνη γνώμη των μεγάλων μετόχων και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της MIG, αποφάσισα να ενισχύσω την εκτελεστική διοίκηση του Ομίλου ώστε να συνδράμω στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, που εκτός από τις αβέβαιες εσωτερικές οικονομικές εξελίξεις σε τομείς δραστηριότητάς μας όπως η Υγεία, το Γάλα, τα Τρόφιμα, η Εστίαση, η Ακτοπλοϊα κ.λ.π. περιλαμβάνουν και την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφυγής μας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (διεκδίκηση αποζημίωσης άνω του 1 δισ. Ευρώ), παρά τις κακόπιστες και παρενοχλητικές αντιδράσεις της εναγομένης».
bankwars.gr