Trending

Πρωτοβουλία για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 2022: Τι προτείνουν 50 Έλληνες – ανώτερα στελέχη του εξωτερικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσιάστηκε σήμερα η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 2022, με τις προτάσεις 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του εξωτερικού για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα των εργασιών της 2ης Διάσκεψης THE GREEKS ARE BACK, η οποία πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στις 23 Νοεμβρίου 2022, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται σε 40 και πλέον μεγάλες εταιρείες, σε 12 χώρες του Κόσμου.


Τα στελέχη αυτά συνεδρίασαν σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, κατά τις οποίες επεξεργάστηκαν και διατύπωσαν προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Οι προτάσεις αυτές αποτυπώθηκαν σε ένα κείμενο με τίτλο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 2022, το οποίο εστάλη στην κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων, σε φορείς και ΜΜΕ, ενώ βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο www.greeksareback.gr.

Οι προτάσεις της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 2022 καλύπτουν τα εξής πεδία: Υγεία, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Νέα Οικονομία, Αποτελεσματικό Κράτος και Real Estate.

Ειδικότερα, προτάθηκαν τα εξής ανά πεδίο πολιτικής:


Υγεία

Α. Καινοτομία

1. Σύνδεση και χρηματοδότηση ακαδημαϊκών ινστιτούτων με την επιχειρηματική κοινότητα και φορείς Υγείας αναφορικά με την εφαρμόσιμη και επιχειρηματικά βιώσιμη έρευνα.
 
2.  Αναδιάρθρωση της Παιδείας σε αντικείμενα σπουδών σχετικά με την καινοτομία (και την αγορά εργασίας).
 
3. Στοχευμένη επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής σε νέες πλατφόρμες έρευνας και ανάπτυξης (κυτταρικές και γενετικές θεραπείες).
 
4.  Δημιουργία Ταμείου Φαρμακευτικής Καινοτομίας για την εξασφάλιση πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και νέες θεραπείες - Στήριξη της αγοράς των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και των γενοσήμων.
 
5.  Ενίσχυση των κλινικών μελετών στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης των κινήτρων και απλοποίησης της γραφειοκρατίας.
 
6.   Δημιουργία ευέλικτου εργασιακού πλαισίου και παροχή κινήτρων για προσέλκυση ταλέντων.

 
Β. Εξωστρέφεια – Ψηφιοποίηση

1. Δημιουργία ενός οικοσυστήματος κράτους, πολυεθνικών και εθνικών φαρμακευτικών και νεοφυών εταιρειών (start-up) για (ψηφιακή) Υγεία στην Ελλάδα.
Υγεία ως παγκόσμιο προϊόν – Προσφορά υψηλής ποιότητας παροχής Υγείας (silver economy).
 
2.   Ψηφιοποίηση της Υγείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων - Δημιουργία ενός μηχανισμού διάθεσης δεδομένων Υγείας, με πρώτο βήμα την εξασφάλιση πρόσβασης στα δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 
3.   Δημιουργία Fast-Track διαδικασίας για συνταγογραφούμενες ψηφιακές θεραπείες.
 
4. Η Ελλάδα να γίνει το κέντρο της παραγωγής και διοίκησης φαρμακευτικών εταιρειών για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία
 
1. Παροχή κινήτρων (π.χ., χαμηλότερος Φ.Π.Α ή φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής) για τοπική παραγωγή και χρήση οικοδομικών πρώτων υλών/υλικών από βιώσιμα υλικά (π.χ., μονάδες παραγωγής μονωτικών υλικών από υπολείμματα ξυλείας και φυτικής παραγωγής).
 
2. Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την οικονομική στήριξη της διαδικασίας ανακύκλωσης/διαμόρφωση σταθερότητας στην τιμή προϊόντων ανακύκλωσης και στήριξη της δημιουργίας recycling hubs στην Ελλάδα.
i.   Με ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και ύπαρξη δικλίδων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
ii.      Reskilling τοπικού εργατικού δυναμικού στις συγκεκριμένες τεχνολογίες.
iii. Επικοινωνιακή/εκπαιδευτική καμπάνια ενημέρωσης του πληθυσμού σε πανελλαδική κλίμακα για τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης στην προστασία του τουριστικού προϊόντος.
 
3. Δημιουργία R&D Ηub για εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα της ναυτιλίας (π.χ. υδρογόνο, βιοκαύσιμα, νανο-υλικά, ρομποτική, πρόγραμμα zero waste management).
i. Ενεργοποίηση και συμμετοχή των Πανεπιστημίων στην έρευνα, με ίδρυση εξειδικευμένης πανεπιστημιακής  έδρας από την ένωση Ελλήνων εφοπλιστών.
ii.  Χρηματοδότηση έρευνας από τις ναυτιλιακές εταιρείες.
iii. Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων στο Αιγαίο.
 
4. Δημιουργία συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου για ΣΔΙΤ στον τομέα διαχείρισης, καταστροφής  και προστασίας δασών και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

5.  Κοινωνική βιωσιμότητα:
i.   Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.
ii. Παροχή δωρεάν προσχολικής αγωγής και μείωση του ηλικιακού ορίου για την προσχολική εκπαίδευση, καθώς και αύξηση της υποχρεωτικής γονικής άδειας.      Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Υιοθέτηση ενός συνόλου Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPI) του Ταμείου Ανάκαμψης:
i. Ανάπτυξη μηχανισμού μέτρησης βιωσιμότητας και απόδοσης επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης  (Financial and ESG).
ii. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών (π.χ., International Sustainability Standards, EU-Sustainable Finance Framework).
iii. Καθορισμός διαδικασίας παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας.
iv. Θεσμοθέτηση δημοσίευσης ESG μετρήσεων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (π.χ. δημοσιότητα ΓΕΜΗ).

2.  Δημιουργία κρίσιμης μάζας σε επιλεγμένο πεδίο (εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς):
i.   Δημιουργία incubators καινοτομίας και επενδυτικού κεφαλαίου.
ii. Αποτελεσματικότερη κατεύθυνση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης στις μεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.
iii. Αξιοποίηση βέλτιστων δοκιμασμένων πρακτικών από άλλες χώρες (Knowledge transfer partnerships).
iv. Θεσμοθέτηση δομής για ανάδειξη κλάδων προτεραιοτήτων, βασισμένης στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του TAA, για τα επόμενα έτη.
 


Νέα Οικονομία

1. Η Ελλάδα ως κεντρική πλατφόρμα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics & supply chain hub) για τις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές:
i. Επιτάχυνση των διασυνδέσεων των λιμανιών με τα υπόλοιπα μεταφορικά δίκτυα (σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι).
ii.  Διευκόλυνση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης των λιμανιών.
iii. Ο πράσινος σιδηρόδρομος είναι πιο φιλικός για το περιβάλλον από τα συμβατικά πλοία.
 
2. Η Ελλάδα ως κέντρο εγκατάστασης εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε τομείς πληρωμών και ΙΤ (neo banks, non banks, fintech, IT back office support):
Βελτίωση της εξωστρέφειας από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τους εν δυνάμει επενδυτές: επιτάχυνση διαδικασιών  αδειοδότησης, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για digital currency.

3. Ενίσχυση του θεσμού των εξειδικευμένων, πιστοποιημένων συμβούλων (patent attorneys):
Διαδικασία για τη δημιουργία πιστοποίησης/certification of pattern attorneys. Συνεργασία Υπ. Ανάπτυξης με τον Οργανισμό Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 
4. Δημιουργία σχεδίου ανάπτυξης για την προώθηση της τεχνολογίας αμφίδρομης φόρτισης «Όχηµα σε Δίκτυο» V2G (Vehicle-to-Grid):
Εξέταση της δυνατότητας μετατροπής του υπάρχοντος δικτύου σε έξυπνο δίκτυο (smart grid), που θα διαχειρίζεται τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τα αυτοκίνητα στο δίκτυο, όταν αυτό είναι αναγκαίο.
 
5. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού προς νέα ζήτηση επαγγελμάτων:
i.  Δημιουργία πλατφόρμας παροχής γνώσεων για επαγγέλματα υψηλής ζήτησης, η οποία θα παρέχει πιστοποίηση (portable skills).
ii. Επιτάχυνση στο skilling, αξιοποιώντας νέες δεξαμενές ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι οι γυναίκες και οι άνθρωποι ηλικίας + 55.

6. Η Ελλάδα να επενδύσει μέρος των δαπανών για την Εθνική Άμυνα για dual use εφαρμογές (παράδειγμα Ισραήλ).Αποτελεσματικό Κράτος

1. Δείκτες αποτελεσματικότητας και διαχειριστικός έλεγχος κρατικού μηχανισμού (ό,τι μετριέται, γίνεται).
 
2. Εξουσιοδότηση λήψης αποφάσεων σε επίπεδο διευθυντών στη δημόσια διοίκηση, χωρίς καμία εμπλοκή του εκάστοτε υπουργού για έγκριση – υπογραφή.
 
3. Αποδοχή δημοσίων εγγράφων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλεκτρονικά, χωρίς μεταφράσεις ή άλλες διατυπώσεις και συναλλαγές με το δημόσιο και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής.
 
4. Δημιουργία πλατφόρμας στην οποία οι ΟΤΑ θα μπορούν να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα projects που έχουν υλοποιήσει σε: mobility, energy, sustainability, digital, healthcare & customer services. Το επόμενο βήμα είναι η χρήση crowdfunding.
 
5. Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ, δημιουργώντας μια digital πλατφόρμα μέσα από την οποία θα μπορούν οι πολίτες να ζητούν τη διεκπεραίωση αιτημάτων τους απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες (ticketing system).
 
6. Ορισμός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση των όρων του επενδυτικού πλαισίου (ρυθμιστική βεβαιότητα).
 
7.   Ανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός διαδικασιών στη Δικαιοσύνη:
i. Αυστηροποίηση της διαδικασίας αναβολών.
ii. Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας (κατάργηση της καθαρογραφής).
iii. Τηλεσυνεδριάσεις όπου χρειάζονται.
iv. Παρακολούθηση του χρονικού κύκλου της διαδικασίας.
 
8. Αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου για δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα και την αξιολόγηση των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ενημερώνει, θα επιμορφώνει και θα ελέγχει τις επιχειρήσεις (ο ΕΛΟΤ θα πρέπει να παράγει διαδικασία τυποποίησης και πιστοποίησης).Real Estate

1.  Ανάδειξη του Real estate ως αυτοτελούς στρατηγικού πυλώνα ξένων επενδύσεων με έμφαση στη βιωσιμότητα, βάσει μελέτης του περιφερειακού και διεθνούς ανταγωνισμού και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδος σε όλες τις υποκατηγορίες του κλάδου.

2.  Branding με εκσυγχρονισμό του προωθητικού μηνύματος, εξωστρέφεια με συμμετοχή σε διεθνή fora και roadshows.

3.   Ρυθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει μεσαίας και μεγάλης κλίμακας και έκτασης αναπτύξεις και ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης πέραν του εξαιρετικού πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων.

4.  Στήριξη αναδυόμενων επενδυτικών προϊόντων, όπως last mile logistics, build to rent (φοιτητικές εστίες, senior living, condos, remote workers), real estate αναψυχής.

5. Αναβάθμιση αποθέματος ακινήτων μέσω κινήτρων (όπως διατήρηση όρων δόμησης παλαιών αδειών) και αντικινήτρων. Αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου τομέα σε συνεργασία με τους επενδυτές.

6.  Διαφάνεια, με τη δημιουργία βάσης δεδομένων συγκριτικών στοιχείων τιμών, όπως, ενδεικτικά, μέσω διασύνδεσης κτηματολογίου με το my property.

 


Στις εργασίες της 2ης Διάσκεψης THE GREEKS ARE μίλησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ενώ απηύθυναν χαιρετισμούς δύο διακεκριμένοι Έλληνες του εξωτερικού στον χώρο του επιχειρείν, ο κ. Κίμων Αγγελίδης, Chairman FMTC, και ο κ. Στάθης Τζικάκης, CEO της Sitecore.

Οι προτάσεις της κάθε Ομάδας Εργασίας σχολιάστηκαν από τον Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Πατέλη.
 
Η 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK οργανώθηκε από την Public Affairs and Networks και υποστηρίζεται από τη διαΝΕΟσις και την Enterprise Greece ως Στρατηγικούς Χορηγούς, τις εταιρείες Polygreen, Performance Technologies, Accenture, JTI, CPA Law/KPMG, AbbVie ως Χορηγούς, τις εταιρείες The Coca-Cola Company, Eurobank, ως Υποστηρικτές, καθώς και την AEGEAN ως Χορηγό Αερομεταφορών.
Βρείτε μας στο Google News, στο Facebook, στο LinkedIn, και στο Instagram
Νεότερη Παλαιότερη