ΤΕΛ. ΝΕΑ
29 Απριλίου 2016

Σε εφαρμογή το σχέδιο "Σύρος επενδυτής"

Την περασμένη εβδομάδα παραγωγικοί φορείς, εκπρόσωποι επιχειρηματικών συνδέσμων και κοινωνικοί εταίροι έλαβαν από το υπουργείο Ανάπτυξης πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαβούλευση με θέμα την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Στην πρόσκληση αυτή, εκτός των αλλαγών που το υπουργείο ανακοινώνει στους νόμους για τις στρατηγικές επενδύσεις (Ν.3984/2010, 4072/2012 και 4146/2013), γίνεται γνωστό ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει τις προβλέψεις του νόμου που ισχύει για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα. 

Το θέμα είχε βρεθεί στην επικαιρότητα πρόσφατα όταν ο υφυπουργός εξωτερικών Δ. Μάρδας είχε αποκαλύψει ότι έχει προτείνει ένα οικονομικό σχέδιο για πιθανούς επενδυτές μεταξύ των μεταναστών. Τότε ο κ. Μάρδας είχε δηλώσει ότι στόχος είναι να γίνει μια καταγραφή των μεταναστών ώστε να εντοπιστούν μεταξύ αυτών πιθανοί εύρωστοι οικονομικά πρόσφυγες, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αποκτώντας συγκεκριμένα προνόμια. Μάλιστα ο κ. Μάρδας είχε επικαλεστεί υφιστάμενη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία εάν κάποιος φέρει 250 χιλ ευρώ στη χώρα τότε έχει ευνοϊκή μεταχείριση για την αγορά κατοικίας αλλά και απόκτηση δικαιώματος παραμονής. Για τους Σύρους πρόσφυγες λοιπόν ο κ. Μάρδας είχε προτείνει όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα να έχουν συγκεκριμένα κίνητρα.

Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι ήρθε η ώρα της εφαρμογής του σχεδίου Μάρδα, καθώς στη διαβούλευση που ξεκίνησε γενικός γραμματέας στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για την αλλαγή του καθεστώτος κινήτρων που διέπει ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση για το θέμα θα πρέπει να αφορούν :
•    στη βελτίωση του καθεστώτος σε σχέση με τις απαιτήσεις αλλά και τα παρεχόμενα προνόμια στους επενδυτές και στελέχη, 
•    στην άρση διαδικαστικών δυσλειτουργιών στην εφαρμογή του μέτρου για το σύνολο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, 
•    στις προδιαγραφές/χαρακτηριστικά σχετικά με τις επιλέξιμες επενδύσεις (ελάχιστο ύψος, μορφή κλπ), 
•    σε άλλες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός της υλοποίησης ξένων άμεσων επενδύσεων, με θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, στις οποίες θα μπορούσε να επεκταθεί η εφαρμογή των  εν λόγω ευνοϊκών  διατάξεων του μεταναστευτικού κώδικα (π.χ. καινοτόμα start ups). 

Στόχοι για τις επενδύσεις
Ως προς τις άλλες αλλαγές που προωθούνται η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω των νέων ρυθμίσεων -όπως φαίνεται και από την πρόσκληση της διαβούλευσης- να εμπλουτίσει την  έννοια και τον ορισμό των στρατηγικών επενδύσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής και την ποσοτικοποίηση των ωφελειών τους, να αναθεωρήσει τα κίνητρα και τα οφέλη που θα εξασφαλίζουν οι στρατηγικές επενδύσεις και να συνδέσει τα οφέλη που προκύπτουν με τις τοπικές κοινωνίες. 

Τέλος αλλαγές προβλέπεται να γίνουν και στο κομμάτι της εγκατάστασης αλλοδαπών εταιρειών παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών με στόχο, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχονται από τα εν λόγω γραφεία, πιθανές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο, άρση δυσλειτουργιών κατά την εγκατάσταση και αναζήτηση δράσεων και κινήτρων που θα καθιστούσαν ελκυστική τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Μαΐου. 
capital.gr