ΤΕΛ. ΝΕΑ
23 Απριλίου 2016

Τράπεζα Πειραιώς: Ποιά εταιρεία πούλησε 500.000 μετοχές της

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι την 21.04.2016 η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» προέβη σε πώληση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 500.000 μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 123.500,00 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Quest είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κο Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς.