ΤΕΛ. ΝΕΑ
8 Μαΐου 2016

Άνοιξε παραθυράκι: Μηδέν ο φόρος για μερίσματα από κυπριακές εταιρείες

Μηδενικός θα είναι εφεξής ο φόρος για μερίσματα που Έλληνες φορολογούμενοι εισπράττουν από εταιρείες με έδρα την Κύπρο. Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) το οποίο ερμηνεύει τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αναφορικά με τα μερίσματα και την πίστωση του κυπριακού φόρου έναντι του ελληνικού. Ουσιαστικά, οι διευκρινίσεις αυτές που παρέχει το έγγραφο οδηγούν σε μηδενισμό της φορολογίας που πληρώνουν σήμερα Έλληνες φορολογούμενοι για μερίσματα που εισπράττουν από εταιρείες με έδρα την Κύπρο.

Τι αλλάζει 

Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο Νίκος Σιακαντάρης Managing Partner της εταιρείας Unity Four, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και σε περίπτωση που πρόκειται για τακτικό μέρισμα, προκειμένου να υπολογισθεί η φορολογική επιβάρυνση του εν λόγω μερίσματος στην Ελλάδα θα λαμβάνονται υπόψη:

– εκτός από τυχόν φόρο παρακράτησης που έχει καταβληθεί στην Κύπρο και

– ο κυπριακός φόρος που καταβάλλει η εταιρεία στην Κύπρο σε σχέση με τα κέρδη της, ο οποίος διαμορφώνεται σε 12,5%.

Τι σημαίνει αυτό με δεδομένο ότι στην Κύπρο η παρακράτηση φόρου μερισμάτων είναι μηδενική;

Έστω ότι εταιρεία – “κάτοικος” Κύπρου έχει φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 12.500 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Κύπρο που είναι 12,5%. Στη συνέχεια, η εταιρεία αποφασίζει τη διανομή μερίσματος ύψους 25.000 ευρώ σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδος. Τι φόρο θα πληρώσει, ο Έλληνας μερισματούχος, με δεδομένο ότι ο φόρος παρακράτησης του μερίσματος στην Κύπρο είναι 0%; Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, η παρακράτηση φόρου επί των αλλοδαπών μερισμάτων είναι 10%. Συνεπώς, θα πρέπει με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να πληρώσει στην Εφορία 2.500 ευρώ (25.000 Χ 10%).

Ωστόσο, αυτό αλλάζει προς όφελος των Ελλήνων μετόχων σε κυπριακές εταιρείες. Και αυτό επειδή, σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, για την πίστωση του φόρου στην Ελλάδα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών της εταιρείας στην Κύπρο, δηλαδή το 12.5%. Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι για το αλλοδαπό αυτό μέρισμα, εν προκειμένω από την κυπριακή εταιρεία, ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει, πλέον, μηδενικό φόρο. Η αιτία; Ο φόρος εισοδήματος της Κύπρου-που  θα λαμβάνεται εφεξής υπόψη βάσει της εγκυκλίου- υπερβαίνει κατά 2,5% τον αντίστοιχο φόρο επί των μερισμάτων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Ν. 4172/2013).  Άρα ο φόρος γίνεται μηδενικός.

Τι θα συνέβαινε εάν οριστικοποιηθεί η αναμενόμενη αύξηση της παρακράτησης του φόρου μερισμάτων από το 10% που ισχύει σήμερα, στο 15%; Σε αυτή την περίπτωση, η τελική φορολογική επιβάρυνση για φορολογικό κάτοικο Ελλάδος που λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο θα ανέλθει στο 2,5% (15-12,5%).

 Η αύξηση του φόρου επί των μερισμάτων

“Το διεθνές φορολογικό πλαίσιο και οι κανόνες που το διέπουν δεν είναι τόσο απλοί, όσο κάποιοι θέλουν να τους παρουσιάζουν, θεωρώντας ότι με μία απλή αύξηση του ποσοστού παρακράτησης των μερισμάτων θα είναι δυνατή και η αύξηση των φορολογικών εσόδων.  Το διεθνές φορολογικό πλαίσιο διέπεται από κανόνες που η ίδια η χώρα μας διαμέσου διμερών συμβάσεων έχει δεσμευτεί να τηρεί και που κάνουν τις δυνατότητες μονομερών κινήσεων αρκετά δυσχερής” σημειώνει ο κ. Σιακαντάρης.

Όσον αφορά την “επικείμενη αύξηση της παρακράτησης του φόρου επί των μερισμάτων δεν αφορά σε καμία περίπτωση μερίσματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες απαλλάσσονται βάση κοινοτικής οδηγίας από την παρακράτηση φόρου καθώς επίσης και εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εγκατεστημένες σε χώρα που η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και στην οποία ορίζεται ότι η παρακράτηση φόρου έχει ως ανώτερο όριο τον συντελεστή που ορίζεται από την οικεία σύμβαση” καταλήγει.
mononews.gr