ΤΕΛ. ΝΕΑ
21 Μαΐου 2016

Κάτι "μεγάλο" ετοιμάζει το Πλαίσιο

Η εταιρεία "Πλαίσιο" που ιδρύθηκε πριν από περίπου από το Γιώργο Γεράρδο και διοικείται πλέον από το γιό του Κωνσταντίνο με την υψηλή εποπτεία του πατέρα του διαθέτει ένα ταμείο με ρευστά διαθέσιμα 41,8 εκατ. ευρώ - σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα απ' ότι είναι ο δανεισμός της, που ανέρχεται στα 10,6 εκατ. ευρώ. 

Με αυτά τα δεδομένα, η πρόθεση της εταιρίας να διευρύνει τον σκοπό των δραστηριοτήτων της, αλλά και να προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι 20 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση, προκάλεσε αίσθηση. Aλλά και εύλογα ερωτήματα στην αγορά. Ποιά πρόκειται αν είναι τα επόμενα βήματα; Που στοχεύει να επενδύσει;