ΤΕΛ. ΝΕΑ
19 Μαΐου 2016

Πως πάει η Vodafone στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε προχθές, η Vodafone Hellas στο οικονομικό έτος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και έληξε τον Μάρτιο του 2016 είχε κύκλο εργασιών 848 εκατ. ευρώ. εμφανίζοντας άνοδο από πέρυσι που ήταν 737 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προσέγγισαν τα 80 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της Vodafone Ελλάδας ξεπέρασαν τα 127 εκατ. ευρώ.

Οι πελάτες κινητής ανήλθαν σε 5,732 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 12%, ενώ στη σταθερή οι ευρυζωνικοί πελάτες ξεπέρασαν τους 551.000 και αυξήθηκαν κατά 58.000. Ακόμη, αξιοσημείωτη είναι η χρήση δεδομένων από το δίκτυο κινητής της εταιρείας, καθώς αυξήθηκε κατά 73% και ξεπέρασε τα 3.271 ΤΒ.
dealnews.gr