ΤΕΛ. ΝΕΑ
2 Μαΐου 2016

Στην κόψη του ξυραφιού μια εταιρεία-πρότυπο

Πρόκειται για μια εταιρεία που αποτέλεσε πρότυπο τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς πλέον βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού με κάποιες πιθανότητες ανάκαμψης όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία.

Ο λόγος για την ΕΛΓΕΚΑ της οποίας η πορεία το 2015 ήταν αρνητική. Ο τζίρος σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθιηκε 20% στα 196 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά φορων αυξήθηκαν σε 7,169 εκατ. ευρώ από 5,799 εκατ. ευρώ το 2015. 
Η εταιρεία έχει μεγάλα δάνεια και υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που το 2015 ανήλθε σε 7,012 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ενημερωθήκαμε ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και στενός φίλος του μεγαλομετόχου της Αλέξανδρου Κατσιώτη, Λεωνίδας Θεόκλητος, προχώρησε σε πώληση όλων των μετοχών της εταιρείας που είχε στην κατοχή του.

Συγκεκριμένα προέβη σε εξωχρηματιστηριακή πώληση πακέτου μετοχών που αντιστοιχούν σε 3.173.453 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας που κατείχε πριν την εν λόγω συναλλαγή) έναντι 640.000€. Αγοραστές των μετοχών είναι οι:

  • Αλέξανδρος Κατσιώτης Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
  • Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  • Ελένη Σαραφίδου σύζυγος του Προέδρου του Δ.Σ.