ΤΕΛ. ΝΕΑ
22 Ιουνίου 2016

ΟΤΕ: Αποχωρούν 350 εργαζόμενοι

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού του και τη δημιουργία ευκαιριών για την απασχόληση νέων ανθρώπων ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοινώνει προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, κυρίως για εργαζομένους ΟΤΕ που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στα προγράμματα αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν 350 περίπου εργαζόμενοι, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε 54 εκατ. ευρώ περίπου. Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η εταιρεία επωμίζεται το σύνολο του κόστους.

Τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τους εργαζομένους που επιθυμούν να αποχωρήσουν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, δίνουν τη δυνατότητα αποχώρησης με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και λαμβάνουν υπόψη το δύσκολο μακροοοικονομικό περιβάλλον.