ΤΕΛ. ΝΕΑ
9 Ιουνίου 2016

ΟΤΕ: Νέος Executive Director

Από την 1η Ιουνίου 2016 τη θέση του Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος.

Ο κ. Βασιλόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον οικονομικό τομέα και παράλληλα διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και ελέγχου. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του ομίλου ΟΤΕ από το 2004, ενώ από το 2007 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών.