ΤΕΛ. ΝΕΑ
13 Ιουλίου 2016

Forthnet: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Forthnet. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
1. Deepak Srinivas Padmanabhan, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 
2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 
3. Κωνσταντίνος Στεφανίδης, μη εκτελεστικό μέλος 
4. Michael Warrington, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
5. Edwin Lloyd, μη εκτελεστικό μέλος 
6. Γιάννος Μιχαηλίδης, μη εκτελεστικό μέλος 
7. Mohsin Majid, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
8. Bhavneet Singh, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30.6.2021 ή το αργότερο κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί το 2021.