ΤΕΛ. ΝΕΑ
22 Ιουλίου 2016

Νέο μέλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η Dagmar Valcárcel διορίστηκε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο διορισμός της λαμβάνει χώρα  σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 3864/10 όπως ισχύει και η θητεία της ορίζεται από την 18η Ιουλίου 2016 έως την 30η Ιουνίου 2017.

Η σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό φύλλου 384 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) στις 18 Ιουλίου 2016.

H Δρ. Dagmar Valcárcel είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος, Επικεφαλής του τομέα Στρατηγικής Εξυγίανσης των Ασφαλιστικών Εργασιών της Barclays Non-core, του τμήματος από-επενδύσεων της Barclays Bank PLC.

Με έδρα την Ισπανία, ηγείται της από-επένδυσης του κλάδου ασφαλειών ζωής της Barclays που διαθέτει στη Δυτική Ευρώπη.

Πριν από την ανάληψη του σημερινού της ρόλου, η Δρ. Valcárcel κατείχε τη θέση του General Counsel Δυτικής Ευρώπης, αρμόδια για τη διαχείριση κινδύνων και τη νομική υποστήριξη στους τομείς της Λιανικής & Επιχειρηματικής Τραπεζικής, της Διαχείρισης Περιουσίας & Επενδύσεων, καθώς και των τομέων Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της Barclays στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

Εντάχθηκε στην Barclays στην Ελβετία το 2010 προερχόμενη από την Terra Firma Capital Partners με έδρα την Αγγλία, όπου ήταν Διευθύντρια των «Νομικών, φορολογικών & Structuring» υπηρεσιών.

Πριν από την Terra Firma, εργάστηκε στη Freshfields Bruckhaus Deringer στην Αγγλία και τη Γερμανία, στην Clyde & Co στην Αγγλία και στην General & Cologne Re στη Γερμανία.

Είναι Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Barclays «Vida y Pensiones Compañia de Seguros, S.A.U» με έδρα τη Μαδρίτη, Ισπανία και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της amedes Holding GmbH, με έδρα το Αμβούργο, Γερμανία.

Η Δρ. Valcárcel είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Νομικής από το Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universiät της Βόννης, Γερμανία με άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Τέλος είναι Πρόσεδρο Μέλος (Fellow) του Studienstiftung des deutschen Volkes και μιλά γερμανικά, ισπανικά, αγγλικά και γαλλικά.