ΤΕΛ. ΝΕΑ
1 Ιουλίου 2016

Προσωρινή ανακωχή για τον Μαρινόπουλο

Οι τέσσερις αιτήσεις της Μαρινόπουλος, και των τριών συγγενών εταιρειών με αυτή, για προστασία από τους πιστωτές μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης για την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 η οποία θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου έγιναν κατ'αρχάς δεκτές από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο δέχεται εν μέρει τα αιτήματα των αιτουσών επιχειρήσεων για χορήγηση προσωρινής διαταγής και εν μέρει τις ασκηθείσες κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις μέχρι τη δικάσιμο στις 21 Σεπτεμβρίου.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι διατάσσεται η αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας των τεσσάρων εταιρειών από τους πιστωτές της, ρητά εξαιρουμένων των δικαιωμάτων καθώς και πάσης φύσεως απαιτήσεων των εργαζομένων. Επίσης απαγορεύει τη διάθεση των ακινήτων και του εξοπλισμού.