ΤΕΛ. ΝΕΑ
9 Σεπτεμβρίου 2016

2.000 εργαζόμενοι εκτός Εθνικής Τράπεζας

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Εθνική Τράπεζα θα τρέξει μέσα στους επόμενους μήνες με στόχο την συμμετοχή 2.000 εργαζομένων.

Η τράπεζα έχει δεσμευθεί και προτίθεται να περιορίσει άμεσα το εν Ελλάδι απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου από 12.013 άτομα σε 10.250 στο τέλος του 2017 και 9.950 στο τέλος του 2018.

Με βάση την παραπάνω δέσμευση, η Εθνική σχημάτισε στο δ’ τρίμηνο της χρήσης 2015 πρόβλεψη ύψους 118 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.