Trending

Προσδοκίες Ελλήνων Εξαγωγέων για το 2ο εξάμηνο 2016

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και η εταιρία DHL, Μέλος του ΣΕΒΕ, καταρτίζουν για 2η φορά τον δείκτη Trade Confidence Index (TCI) καταγράφοντας τις προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων για τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις τους για το 2ο εξάμηνο 2016.
DHL SEVE infographic

Θέμα επικαιρότητας είναι το BREXIT και πώς εκτιμούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι θα επηρεαστούν το προσεχές εξάμηνο. Η υλοποίηση του project έγινε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, με Επιστημονικό Σύμβουλο τον Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου, Πρόεδρο του Τμήματος  Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο δείκτης TCI ΣΕΒΕ – DHL για το 2ο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 89,7 μονάδες (όπου TCI>100 = αισιοδοξία και TCI<100 = απαισιοδοξία). Η αρνητική αυτή εκτίμηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανησυχία των επιχειρηματιών, τόσο για τις εγχώριες, όσο και για τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες σε μακροοικονομικό επίπεδο, ενώ δηλώνουν περισσότερο αισιόδοξοι για τις εγχώριες και κυρίως για τις διεθνείς πωλήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα:

Εγχώριες Οικονομικές Συνθήκες: Η διαρκώς διογκούμενη αβεβαιότητα, η εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική αλλά και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δομικών αλλαγών που θα προσελκύσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας οδηγούν την πλειοψηφία των εξαγωγικών επιχειρήσεων να δηλώνει πως αναμένει επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών το 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, το 54% των επιχειρήσεων διατυπώνει αρνητικές προβλέψεις και το 61% εξ αυτών εκτιμά ότι η επιδείνωση θα επέλθει σε ισχυρό βαθμό. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ανησυχούν για την επιβολή νέων δημοσιονομικών μέτρων - με αρνητικές επιπτώσεις σε κύκλο εργασιών, κέρδη κα,- καθώς και για την περαιτέρω μείωση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση.

Διεθνείς Οικονομικές Συνθήκες: Η επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου, συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, με χαμηλότερη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες οικονομίες (κυρίως Κίνα) και αργή ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες, εγείρουν προβληματισμό και για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο ερώτημα «πώς εκτιμάτε ότι θα κυμανθούν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες το 2ο εξάμηνο του 2016», η πλειοψηφία απάντησε πως αναμένει επιδείνωση (ποσοστό 52%). Η επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας ανησυχεί τους εξαγωγείς, όπως και η προσδοκώμενη μείωση ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Εγχώριες Πωλήσεις: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος εκτιμούν ότι οι πωλήσεις της επιχείρησής τους στην ελληνική αγορά θα παραμείνουν αμετάβλητες το 2ο εξάμηνο 2016, ενώ το 30% των επιχειρήσεων, συγκρατημένα αισιόδοξο, δηλώνει ότι αναμένει ενίσχυση. Από αυτές, το 59% εκτιμά ότι η άνοδος στις εγχώριες πωλήσεις θα προέλθει λόγω εξεύρεσης νέων πελατών, ενώ ποσοστό 56% θεωρεί πως θα προκύψει λόγω αυξημένης ζήτησης για το προϊόν της επιχείρησης από τους Έλληνες καταναλωτές.

Εξαγωγές: Θετικές προβλέψεις για την πορεία των διεθνών τους πωλήσεων τους προσεχείς μήνες εκφράζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς ποσοστό 49% εξ αυτών θεωρεί ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το α’ εξάμηνο 2016, ενώ ποσοστό 45% αναμένει ότι θα αυξηθούν. Μάλιστα, το 77% των θετικών απαντήσεων αναφέρει ότι η εκτιμώμενη αύξηση αποδίδεται στη διεύρυνση του πελατολογίου τους στο εξωτερικό, προσπάθεια η οποία οφείλεται κυρίως στη συστηματική προσπάθεια και στη στόχευση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές. Κλαδικά, οι καλύτερες προσδοκίες για αύξηση εξαγωγών προέρχονται από τον κλάδο των χημικών-πλαστικών-φαρμακευτικών.

Θέμα επικαιρότητας: Brexit. Στην επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τις εκτιμήσεις των Ελλήνων εξαγωγέων για το πώς θα επηρεαστεί η επιχείρηση τους από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το β’ εξάμηνο 2016, το 71% απάντησε πως δεν θα επηρεαστεί. Ωστόσο, 1 στις 4 εξαγωγικές επιχειρήσεις απάντησε ότι θα επηρεαστεί αρνητικά. Οι κυρίαρχοι προβληματισμοί που εγείρονται λόγω του Brexit αφορούν στην αναμενόμενη επιβολή τελωνειακών ελέγχων και δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, στην εκτιμώμενη επιδείνωση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία, στον περιορισμό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων και στην μείωση της αγοραστικής δύναμης των Βρετανών καταναλωτών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15/07/16 – 29/07/16 σε επιλεγμένο δείγμα 250 εξαγωγικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα (οι 243 ανταποκρίθηκαν). Για τη διεξαγωγή της έρευνας έγιναν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα περιλαμβάνει εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ετήσιο τζίρο πάνω από €1.000.000 από πρωτογενή παραγωγή, βιομηχανία και εμπόριο. Κάνοντας Like στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη