Trending

Αύξηση πωλήσεων και κερδών για την Bayer

Το 2018 η Bayer ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της και πέτυχε τους επιχειρησιακούς στόχους της. «Είμαστε στη σωστή πορεία για το μέλλον», δήλωσε ο Werner Baumann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα στο Λεβερκούζεν. 

Συνολικά οι πωλήσεις και τα κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν το 2018. Οι Τομείς Επιστήμης Γεωργίας (Crop Science) και Φαρμάκων (Pharmaceuticals), σημείωσαν τις υψηλότερες πωλήσεις σε ετήσια βάση (Fx & portfolio adj.), ενώ οι πωλήσεις του Τομέα Υγείας των Καταναλωτών (Consumer Health) παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Bayer επιβεβαίωσε τις προοπτικές της για το 2019 και τους στόχους για το 2022. 

«Τα τελευταία χρόνια αναπτύξαμε συστηματικά μια εταιρεία επικεντρωμένη στις Βιοεπιστήμες, ευθυγραμμισμένη με τα megatrends στον τομέα της υγείας και της γεωργίας και ενωμένη κάτω από την ισχυρή ομπρέλα της Bayer», δήλωσε ο κ. Baumann. «Η εξαγορά μας έφερε στην πρώτη θέση στην αγορά της γεωργίας. Η ενσωμάτωση των δύο εταιρειών έχει ξεκινήσει δυναμικά». 

Ένα άλλο σημαντικό βήμα που έγινε την προηγούμενη χρονιά, ήταν η απόφαση, που ανακοινώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, να ενισχυθεί η εταιρεία μέσω μιας σειράς αλλαγών και μέτρων σχετικά με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την οργανωτική δομή της εταιρίας, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. «Οι αλλαγές αυτές θα μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο στοχευμένοι, πιο αποτελεσματικοί, πιο ευέλικτοι και πιο ανταγωνιστικοί», δήλωσε ο κ. Baumann. Οι αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων περιλαμβάνουν κυρίως την απόφαση εξόδου από την αγορά των κτηνιατρικών και την πώληση των προϊοντικών σειρών Coppertone™ και Dr Scholl's™. Η Bayer σκοπεύει επίσης να διαθέσει 60% του μεριδίου της, στην Currenta μια γερμανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

«Το 2018, είμασταν και πάλι σε θέση να αυξήσουμε τις πωλήσεις και τα κέρδη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζαμε ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς και τις επιπτώσεις από τις νομισματικές ισοτιμίες», δήλωσε ο κ. Baumann. Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,5% (Fx & adj. Portfolio) στα 39,586 δισ. Ευρώ. Το EBITDA προ ειδικών στοιχείων αυξήθηκε κατά 2,8% στα 9,547 δισ. Ευρώ, αν και οι αρνητικές επιδράσεις της νομισματικής ισοτιμίας μείωσαν τα κέρδη των επιχειρήσεων κατά 457 εκατ. Ευρώ προ της εξαγοράς. Το EBIT μειώθηκε κατά 33,7% στα 3,914 δισ. Ευρώ μετά από ειδικές επιβαρύνσεις ύψους 2,566 δισ. Ευρώ (2017: 1,227 δισ. Ευρώ). Αυτά προέκυψαν κυρίως από ζημίες απομείωσης (περίπου 3,3 δισ. Ευρώ) ή από ειδικές επιβαρύνσεις σε σχέση με την εξαγορασθείσα επιχείρηση (περίπου 2,0 δισ. Ευρώ). Αυτές οι επιβαρύνσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα εφάπαξ ειδικό κέρδος από εκποιήσεις περίπου 4,1 δισ. Ευρώ. 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες, στα 5,94 ευρώ. Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται στις μεταβολές του χαρτοφυλακίου και στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με το κόστος χρηματοδότησης της εξαγοράς της Monsanto να αντισταθμίζεται από την εισφορά των κερδών από την εξαγοραζόμενη επιχείρηση, η οποία ήταν χαμηλότερη για εποχιακούς λόγους. Επιπλέον, ο αριθμός των μετοχών της Bayer αυξήθηκε σημαντικά ως αποτέλεσμα των μέτρων ισοτιμίας που εφαρμόστηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 17,4% στα 4.652 δισ. Ευρώ. Το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος αυξήθηκε κατά 32 δισ. Ευρώ ετησίως στα 35,679 δισ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018. «Μετά την αύξηση που οφείλεται στην εξαγορά της Monsanto, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ήδη μειώσει το χρέος μας ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, Wolfgang Nickl.


Η Bayer επιβεβαιώνει τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους. 

Η Bayer επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για το 2019 και τους μεσοπρόθεσμους στόχους για το 2022 που πρότεινε κατά την Ημέρα Κεφαλαιαγοράς στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Για το 2019 η εταιρεία αναμένει ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν στα 46 δις Ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 4% (Fx & adj. Portfolio). Η Bayer σκοπεύει να αυξήσει το EBITDA πριν από τα ειδικά στοιχεία σε περίπου 12,2 δις Ευρώ(Fx adj.), ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή θα φθάσουν σε περίπου 6,80 Ευρώ (Fx adj.). Οι στόχοι αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τα σχέδια για έξοδο από την αγορά των κτηνιατρικών, την πώληση των προϊόντων Coppertone™ και Scholl's™ και την πώληση του ποσοστού 60% στο γερμανικό φορέα παροχής υπηρεσιών Currenta. 

Για τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, η Bayer προβλέπει το 2019 πως θα ενισχυθεί κατά περίπου 4% (Fx & adj. Portfolio), με EBITDA πριν από τα ειδικά στοιχεία της τάξης του 25%. 

Για τον Τομέα Φαρμάκων, η Bayer εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά περίπου 4% (Fx & adj. Portfolio) και το EBITDA πριν από την αύξηση των ειδικών προϊόντων σε περίπου 34%. 

Για τον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών, η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις κατά περίπου 1% (Fx & adj. Portfolio) και να επιτύχει EBITDA πριν από τα ειδικά στοιχεία της τάξης του 21%. 

Για το τμήμα των Κτηνιατρικών, η Bayer αναμένει επίσης ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά περίπου 4% (Fx & adj. Portfolio) και στοχεύει στην επίτευξη περιθωρίου EBITDA πριν από ειδικά στοιχεία περίπου 24%.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία σε κάθε έναν από τους διαφορετικούς τομείς μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.bayer.gr/el/news/oikonomika-apotelesmata-2018.php
Ας συνδεθούμε στο LinkedIn για να διαβάζετε πρώτοι τα άρθρα -->
Νεότερη Παλαιότερη