Trending

Η Folli Follie πούλησε τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών στην Dufry ΑG

Η Folli Follie Group ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία για την πώληση ποσοστού 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεων αφορολογήτων ειδών στην ελβετική Dufry AG. Ειδικότερα, σε εκτέλεση της υπογραφείσας συμφωνίας, η Folli Follie Group θα προβεί αμέσως σε απόσχιση του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος θα εισφερθεί σε θυγατρική του ομίλου. Στις 11/9/2012 το Biznews ενημέρωνε σχετικά με τη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ Folli Follie Group και Dufry AG.


Η απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, στην οποία θα μεταφερθεί ο δανεισμός του κλάδου εξ ευρώ € 335 εκατ. θα προχωρήσει σε ισόποση αναχρηματοδότηση σύμφωνα με κοινοπρακτικό πρόγραμμα ομολογιακού δανείου. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry AG θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας τον κλάδο εταιρείας αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής και της εισροής του τιμήματος, ο καθαρός τραπεζικός
δανεισμός της Folli Follie Group (εξαιρουμένων των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων
leasing) σχεδόν θα εξαλειφθεί.

Η Folli Follie Group θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού
εμπορίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την απόσχιση του κλάδου και τη λήψη
όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Ο Julian Diaz, Διευθύνων Σύμβουλος της Dufry AG, σχολίασε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος για
τη συναλλαγή, καθώς πιστεύω ότι αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στη
στρατηγική μας για την εδραίωση στο χώρο του ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου, με έμφαση σε
τουριστικούς προορισμούς και αναδυόμενες αγορές, με αποτέλεσμα την δημιουργία σημαντικής
αξίας για τους μετόχους μας.

Η περιοχή της Μεσογείου, και ιδίως η Ελλάδα, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς στον κόσμο με περισσότερο από το 80% των πωλήσεων να προέρχονται από ταξιδιώτες διεθνών προορισμών.

Η δραστηριότητα αυτή είναι μια πολλά υποσχόμενη συνέργεια για τις υφιστάμενες
δραστηριότητες της Dufry AG στην περιοχή αυτή. Ο συνδυασμός ενός ελκυστικού και μεγάλης
διάρκειας χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό και
διαφοροποιημένα κανάλια πωλήσεων αφενός και τις πιθανές συνέργειες αφετέρου, κάνει αυτή την
επιχείρηση πολύ ελκυστική.

Η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, ανεξάρτητα από
την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς ο κλάδος του ταξιδιωτικού εμπορίου το
έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Η υψηλή απόδοση του κλάδου το 2011
με EBITDA ύψους 84 εκατ. ευρώ περίπου αντανακλά το γεγονός αυτό. Με πωλήσεις άνω του
80% προερχόμενες από διεθνείς πελάτες πρόκειται για μια διεθνή επιχείρηση με έδρα την
Ελλάδα.

Είμαστε επίσης πολύ ευχαριστημένοι που θα έχουμε εφεξής ως συνέταιρο τον όμιλο Folli Follie
Group. Ο συνδυασμός της τοπικής εμπειρίας της Folli Follie Group και η παγκόσμια εμβέλεια της
Dufry AG θα αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα και για τις δύο εταιρείες, τους πελάτες, τους
μετόχους, τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω την διοικητική ομάδα και τους 1.910 υπαλλήλους που εισέρχονται
στον όμιλο Dufry AG με αυτή τη συναλλαγή. Ως ένας παγκόσμιος Όμιλος, η Dufry AG θα
προσφέρει ελκυστικές προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης για τη νέα ομάδα».

Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Folli Follie Group, δήλωσε:
«Αυτή η συνέργεια μεταξύ του Ομίλου Folli Follie Group και Dufry AG είναι ένας ιδανικός
συνδυασμός και για τους δύο Ομίλους. Πρόκειται για μια συμμαχία η οποία λαμβάνει χώρα σε
μια περίοδο σημαντικής αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας της δραστηριότητας μας στο
ταξιδιωτικό εμπόριο και θα ενισχύσει την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας και θα
δημιουργήσει αξιοσημείωτες συνέργειες, ιδίως στους τομείς των προμηθειών και διανομής.

Με την συνεργασία μας με τον Όμιλο Dufry AG, αποκτήσαμε έναν ισχυρό εταίρο, ο οποίος δια
της διεθνούς του παρουσίας θα μετατρέψει τον τοπικό ηγέτη του ταξιδιωτικού εμπορίου σε μια
διεθνή επιχείρηση. Η εν λόγω συμφωνία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και θα αναμορφώσει ριζικά
την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου μας.

Η συνέργεια αυτή αποτελεί απόδειξη εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα
και υποστηρίζει τις προσπάθειες της χώρας μας για την προσέλκυση νέων διεθνών επενδύσεων.
Ευελπιστούμε ότι το παράδειγμα μας θα ακολουθήσουν και άλλοι.

Η νέα αυτή επιχειρηματική συμφωνία όχι μόνο διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά
θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας με τη διεθνή επέκταση».
Νεότερη Παλαιότερη