Trending

Διασύνδεση Κυκλάδων: άγονος ο διαγωνισμός, τι συνέβη

Σχετικά με το διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητου Διαχεριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τη διαδύνδεση των Κυκλάδων έχουν γραφτεί αρκετά τον τελευταίο καιρό και οι εξελίξεις συνεχίζονται με το διαγωνισμό να κηρύσσεται άγονος.

Συγκεκριμένα, πριν λίγο καιρό είδαν το φως δημοσιεύματα σχετικά με προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά του διαγωνισμού για τα οποία η ΑΔΜΗΕ ΑΕ είχε εκδόσει την ακόλουθη ανακοίνωση:
"Η διασύνδεση των Κυκλάδων είναι Έργο Εθνικής σημασίας, τεχνικά ιδιαίτερα δύσκολο  αλλά και πολύ σημαντικό, αφού θα καλύπτει πλήρως τις ηλεκτρικές ανάγκες νησιών του κεντρικού Αιγαίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξή τους και διασφαλίζοντας  συγχρόνως τους καλύτερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους για τις τοπικές Κοινωνίες των Κυκλάδων.
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), αφού έθεσε το διαγωνισμό σε δημόσια διαβούλευση, έλαβε υπόψη τις προτάσεις που έγιναν στη διακήρυξη του Έργου, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του δικαίου, τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, σε πιστή  τήρηση με τις διατάξεις της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας.
Στις 10.1.2012 κατατέθηκαν προσφορές από τη Σύμπραξη των εταιρειών «Siemens A.E. – Prysmian Powerlink Srl – Nexans Norway AS» και από την εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.».
Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών, τα «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» υπέβαλαν σειρά προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, οι οποίες στο σύνολό τους απορρίφθηκαν.
Υπογραμμίζεται ότι, η προσφυγή της εν λόγω εταιρείας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά στον Τύπο, ταυτίζεται κατά περιεχόμενο, σε μεγάλο βαθμό, με τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που ήδη εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στη συνέχεια του διαγωνισμού, τα «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» αποκλείσθηκαν, διότι δεν πληρούσαν τους τεχνικούς όρους του διαγωνισμού για υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης, αφού το δείγμα καλωδίου που προσκόμισαν και η δάνεια εμπειρία από Ιαπωνικό οίκο που εξασφάλισαν, δεν κάλυπταν τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης (δεδομένου ότι η Ελληνική εταιρεία δεν έχει εμπειρία και εξοπλισμό κατασκευής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης).
Ο ΑΔΜΗΕ, για την τεχνικά άρτια υλοποίηση του Έργου, έχει υποχρέωση να εξετάζει ότι υπάρχει εμπειρία και η απαραίτητη τεχνογνωσία από πλευράς των διαγωνιζόμενων, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι διακοπών (blackout) τροφοδοσίας των νησιών, θέμα που είναι μείζονος σημασίας για τη χώρα, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των Κυκλάδων. 
Ο Διαγωνισμός του Έργου είναι σήμερα σε εξέλιξη, με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της «Σύμπραξης», υπό τις δυσχερείς συγκυρίες στη χώρας μας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Εταιρεία μας θα αξιολογήσει το προτεινόμενο κόστος και τους όρους που έχουν τεθεί και σύντομα θα αποφασίσει για την πορεία του Έργου. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΔΜΗΕ θα σταθμίσει με πολύ μεγάλη προσοχή, τόσο τα συμφέροντα της Εταιρείας και του βασικού μετόχου της, όσο και τα συμφέροντα των Τοπικών Κοινωνιών των Κυκλάδων, έτσι ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού τεχνικού έργου υψηλών προδιαγραφών που θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμο".

Οι εξελίξεις συνεχίσθηκαν και χθες η ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος καθώς η οικονομική προσφορά του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού Συμμετέχοντος, της Σύμπραξης  των εταιρειών «Siemens A.E. – Prysmian Powerlink Srl – Nexans Norway AS» έθετε όρους και προϋποθέσεις που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονομικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη Διακήρυξη Όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν θεωρήθηκε εύλογο, όπως δήλωσε η ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση είναι η ακόλουθη:
"Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ανοίχτηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού Συμμετέχοντος, της Σύμπραξης  των εταιρειών «Siemens A.E. – Prysmian Powerlink Srl – Nexans Norway AS». Η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης Σύμπραξης έθετε όρους και προϋποθέσεις που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονομικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη Διακήρυξη Όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν θεωρήθηκε εύλογο. Για το λόγο αυτό, η προσφορά της δεν έγινε αποδεκτή και ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος.
Ο ΑΔΜΗΕ, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Έργου Διασύνδεσης  των Κυκλάδων, που θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξή τους και θα διασφαλίσει τους καλύτερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους για τις τοπικές Κοινωνίες, έχει ήδη επεξεργασθεί λύσεις που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη υλοποίηση της διασύνδεσης, θα επιτρέψουν την απορρόφηση της επιδότησης του Έργου από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο ΑΔΜΗΕ θα προβεί σύντομα σε νεότερη ενημέρωση για το σχετικό έργο".

<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα
Νεότερη Παλαιότερη