ΤΕΛ. ΝΕΑ
12 Μαΐου 2015

Νηρέας: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία Νηρεύς ανέλαβε πρόσφατα ο κ. Αντώνιος Χαχλάκης.

Το νέο εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 5 Μαΐου 2015, με σχετική απόφασή του, ως κάτωθι:
- Αριστείδης Μπελλές του Στεργίου: Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Χαβιάρας του Εμμανουήλ: Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αντώνιος Χαχλάκης του Γεωργίου: Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Πέτρος Φρονίστας του Χρίστου: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Λητώ Ιωαννίδου του Αντωνίου: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος του Πέτρου: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μάρκος Κομονδούρος του Παναγιώτη: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Άννα Πουσκούρη του Μιχαήλ: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι εξ αυτών Πέτρος Φρονίστας, Χριστίνα Σακελλαρίδη, Λητώ Ιωαννίδου, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Μάρκος Κομονδούρος, Άννα Πουσκούρη ορίστηκαν από τη γενική συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι κ. Αριστείδης Μπελλές και Νικόλαος Χαβιάρας ως μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει της από 5.05.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα.

Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 5.05.2020.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα