ΤΕΛ. ΝΕΑ
19 Ιουνίου 2015

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας

Η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας εξέλεξε σήμερα, μετά από εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018.

Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας και συγκροτήθηκε ως σώμα ως εξής:

Εκτελεστικά  Μέλη:

κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης , ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
κ. Δημήτριος Δημόπουλος, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
κ. Παύλος Μυλωνάς, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


Μη Εκτελεστικά  Μέλη:

κα Λούκα Κατσέλη , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Σταύρος Κούκος , Μέλος
κ. Ευθύμιος Κατσίκας, Μέλος


Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά  Μέλη:

κ. Πέτρος Σαμπατακάκης , Μέλος
κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος , Μέλος
κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου , Μέλος
κ. Δημήτριος Αφεντούλης , Μέλος
κ. Ανδρέας Μπούμης , Μέλος


Εκπρόσωποι ελληνικού Δημοσίου και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  (Ν. 3723/2008, Ν. 3864/2010):

κα Αγγελική Σκανδαλιάρη , Μέλος, Εκπρόσωπος Δημοσίου.
κ. Χαράλαμπος Μάκκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα