ΤΕΛ. ΝΕΑ
1 Δεκεμβρίου 2015

Επιφανής επιχειρηματίας έχασε 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω γνωστής αλυσίδας

Επιφανής Έλληνας επιχειρηματίας έχασε 200 εκατομμύρια ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ζημίες της πολύ γνωστής αλυσίδας καταστημάτων του.

Πρόκειται για την αλυσίδα Public και τον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό. Στην ετήσια χρήση που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 31/12/2015 σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Καλογεράκη ο μέτοχος συνεισέφερε το ποσό των 11 εκατ. ευρώ για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά.

Μια αύξηση η οποία ήταν απολύτως αναγκαία καθώς η εταιρία είχε κλείσει το 2014 σε ενοποιημένη αρνητική καθαρή θέση και ήλθε να προστεθεί σε δεκαεπτά (18) τον αριθμό αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου την τελευταία δεκαετία που λειτουργεί η Public. 
Το συνολικό ύψος των αυξήσεων αυτών ανήλθε σε 198 εκατ ευρώ ενώ χρονιά όπου έγιναν τεράστιες αυξήσεις είναι το 2013 με ποσό της τάξεως των 120 εκ Ευρώ εκ των οποίων 72,3 εκατ. ευρώ ήταν προκαταβολή του βασικού μετόχου έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τη χρήση του 2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προβλέπει η διοίκηση της Public το 2015 τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα επίπεδα των 222 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26% μέγεθος όντως εντυπωσιακό. 
Ωστόσο είναι βέβαιο ότι και η φετινή χρονιά θα κλείσει με ζημιογόνο καθαρό αποτέλεσμα όπως παραδέχτηκε η διοίκηση της Public αρνούμενη να αναφερθεί στο ύψος του. 
Για το 2016 η διοίκηση της εταιρίας ανέφερε πως αναμένεται λειτουργική κερδοφορία χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τι ακριβώς εννοεί αλλά αν και κατά πόσο αυτό θα μεταφραστεί σε καθαρό κέρδος.
Αναλυτικά στοιχεία για το 2014 δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Public αλλά μόνο συνοπτικές καταστάσεις οι οποίες παραπέμπουν σε μη ανηρτημένες οικονομικές καταστάσεις και την επίσης μη ανηρτημένη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή.
Από τα συνοπτικά στοιχεία του 2014 προκύπτει ότι η ενοποιημένη καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 8,5 εκ Ευρώ περίπου η καθαρή θέση της μητρικής μόλις 225 χιλιάδες ευρώ που καθιστούν αναγκαστική την αύξηση κεφαλαίου με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 48 νόμου 2190)περί Ανωνύμων Εταιριών. 
Οι ζημίες μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση το 2014 ξεπέρασαν τα 21,3 εκ Ευρώ.
Υπό αυτά τα δεδομένα είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Public θα χρειαστεί το 2016 και νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προκειμένου να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις εργασίες της. 
Και το ερώτημα που γεννάται είναι για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας του βεληνεκούς του Πάνου Γερμανού επιμένει να τοποθετεί τεράστια ποσά σε μια εταιρία που μετά από 10 έτη δεν έχει αποφέρει ούτε ένα Ευρώ κέρδος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Public στο σκέλος της κινητής συνεργάζεται στρατηγικά με τη Wind. 
Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει ότι αρχής γενομένης από το 2013 η Public θα αγόραζε 2,5% κάθε έτος έως ότου φτάσει στο 10% της Wind. 
Μέχρι στιγμής δεν έχει εξαγοραστεί καθόλου ποσοστό καθώς δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι τζίρου και συνδέσεων που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές.
Πηγή
<-- Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο Facebook ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα άρθρα