ΤΕΛ. ΝΕΑ
7 Δεκεμβρίου 2015

Η ελληνική αγορά Venture Capital-private equity σε αριθμούς

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδιοργανωτών του διήμερου Equity Investment Forum που ξεκίνησε σήμερα το πρωί τις εργασίες του στην Αθήνα, η Ελληνική αγορά Venture Capital - private equity σε αριθμούς είναι η ακόλουθη:
-  21 εταιρίες PE, VC, incubators, με επενδύσεις σε περισσότερες από 120 ελληνικές επιχειρήσεις - νεοσύστατες, αναπτυσσόμενες, μεγάλες - πολλές εισηγμένες πλέον και στο ΧΑ

- Νομικό πλαίσιο λειτουργίας Ν. 2992/2002 και 4141/2013.

- 14 νέα funds δημιουργήθηκαν από το 2004 μετά το νόμο 2992/2002 για τα ΑΚΕΣ και τη

- Δημιουργία του ΤΑΝΕΟ που υπήρξε ο καταλύτης ανάπτυξης της αγοράς-διοχέτευσε περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ και συνέβαλε στη δημιουργία funds ύψους 150 εκατ.ευρώ που επένδυσαν σε περισσότερες από 50 ελληνικές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις-δημιουργία επενδύσεων που συνολικά ξεπέρασαν τα 250 εκατ.ευρώ.

- Συμβολή των venture capital funds στη δημιουργία και διατήρηση περισσοτέρων από 50.000 θέσεων εργασίας διαχρονικά - βράβευση ΕΒΕΑ για συμβολή αύξησης απασχόλησης 2011 στην Attica Ventures.

- 4 νέα funds μέσω κεφαλαίων ΕΣΠΑ -Jeremie EIF για επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στην αγορά ΤΠΕ το 2012, που ήδη έχουν διοχετεύσει περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 50 ελληνικές τεχνολογικές εταιρίες.

- Σημαντικές επενδύσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας και σε πλήθος αγορών, με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, που αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης και διευθύνων σύμβουλος της Attica Ventures Γιάννης Παπαδόπουλος, πλησιάζει η ώρα των επενδυτών, μετά από 7 χρόνια ύφεσης και - 30% στο ΑΕΠ είναι μοναδικό παγκόσμια- στατιστικά και μόνο υπάρχει βάση μεταστροφής του οικονομικού κύκλου.

Υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικότητας και τις αγορές - αναδιάρθρωση, συγχωνεύσεις, εξαγορές, εξωστρέφεια, ανάπτυξη-ανάγκη χρήσης συνδυαστικών επενδυτικών εργαλείων. Η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος είναι μπροστά, περισσότερες από 500επενδυτικές ευκαιρίες με ζητούμενο επενδυτικά κεφάλαια, είπε χαρακτηριστικά.

Οι αγορές με πλεονεκτήματα είναι της αγροτικής τεχνολογίας και διατροφής, τεχνολογίες πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας, του τουρισμού, ενέργειας, υποδομών, τεχνολογίες φαρμάκου και αγοράς υγείας.

Τρόπος συμμετοχής των VC σε εταιρίες

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων (μειοψηφικό ή πλειοψηφικό ποσοστά)-συμμετοχή στη διοίκηση παρακολούθηση επένδυσης.

-Συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο (start up-μειοψηφικό ή πλειοψηφικό ποσοστό)

- Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές MBO ή LBO (περιπτώσεις αγοράς μετοχών - πλειοψηφία).

- Μείγμα των ανωτέρω.

- Βασικό κριτήριο πραγματοποίησης επένδυσης η δυνατότητα αποκόμισης αποδόσεων και κερδών από τις επενδύσεις - συμμετοχή στο κεφάλαιο, πλήρες επιχειρηματικό ρίσκο, όχι επιδότηση, έλεγχος και παρακολούθηση επένδυσης.
Πηγή