ΤΕΛ. ΝΕΑ
11 Δεκεμβρίου 2015

Μεγάλη εταιρεία (ξανα)αλλάζει υψηλόβαθμα στελέχη

Δεν είναι πολύ συνηθισμένο μια μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να αλλάζει υψηλόβαθμα στελέχη 7 φορές σε 4 χρόνια.

Ο λόγος είναι για την Creta Farms, των αδελφών Δομαζάκη, η οποία εμφανίζεται να έχει αλλάξει 4 φορές Οικονομικό Διευθυντή και 3 φορές Εσωτερικό Ελεγκτή.

Το γεγονός τονίζει το Banking News το οποίο κάνει ένα μικρό χρονικό των συχνών αυτών αλλαγών:
1. Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτριος Χατζηγιαννίδης ανέλαβε από 1/12/2015, καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου, σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου. 
2. Ένα χρόνο πριν στις 15/12/2014 αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή του Ομίλου ο κος Φλιάτουρας Θανάσης σε αντικατάσταση του κου Φελέκη Δημήτρη, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα Financial Controller του Ομίλου. 
3. Την 21/03/2013 η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ότι ο κ. Μαστοράκης Μιχάλης, Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος, αποχώρησε από την εταιρεία και η θέση του καλύπτεται από τον κο Παπαδόπουλο Ιωάννη, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου.
4. Την 14/06/2012 ανακοινώνεται ότι ο Κος Φελέκης Δημήτρης αναλαμβάνει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή του Ομίλου Creta Farms.
Επίσης ο Κος Τσακίρης Ευάγγελος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Λογιστηρίου, σε αντικατάσταση του Κου Μικέ Κυριάκου.
5. Την 28/03/2012 ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Θεμιστοκλή αναλαμβάνει τα καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου σε αντικατάσταση του κ. Βασιλείου Κουφογιάννη.
Επίσης ανακοινώνει ότι ο κ. Μιχαήλ Μαστοράκης του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει τα καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας. 
6. Την 07/07/2011 ανακοινώνεται ο ορισμός του κ. Διαμαντόπουλου Αλέξανδρου ως Εσωτερικού Ελεγκτή του Ομίλου.
Επισημαίνεται πάντως ότι δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των συνεχών εναλλαγών στελεχών με τις απαιτήσεις προς συνδεδεμένες και ουχί θυγατρικές εταιρίες.
Για παράδειγμα επί αρκετό διάστημα σε λογαριασμό που περιγράφεται ως Λοιπές Συναλλαγές που δημιουργούν απαιτήσεις εμφανίζεται απαίτηση της τάξεως των 9 εκ. Ευρώ που δεν περιγράφεται περαιτέρω ούτε από την εισηγμένη και ούτε απασχολεί τον ορκωτό ελεγκτή.