ΤΕΛ. ΝΕΑ
10 Δεκεμβρίου 2015

Πωλείται μεγάλη Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία

Μετά την ανακοίνωση της πώλησης θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας σειρά έχει η πώληση μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας που ανήκει σε Τράπεζα.

Πρόκειται για την ασφαλιστική Eurolife της Eurobank. Η εταιρεία πωλείται ερίπου 300-320 εκατ, υπάρχουν ήδη 3 ενδιαφερόμενοι ενώ οι προσφορές τους θα υποβληθούν στις 18 Δεκεμβρίου.

Η θυγατρική της Eurobank η Eurolife είναι αληθές ότι αποτελεί μια επιτυχημένη ασφαλιστική εταιρία. 
Διαθέτει 395 εκατ κεφάλαια και 2,18 δισεκ. ενεργητικό. 
Με βάση πληροφορίες 3 ασφαλιστικές εταιρίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της Eurolife.
Με βάση ενδείξεις το τίμημα εκτιμάται περί τα 300 εκατ που αυτό σημαίνει καθαρό κεφαλαιακό κέρδος για την Eurobank πάνω από 120 εκατ ευρώ. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν 18 Δεκεμβρίου του 2015 και η διαδικασία πώλησης έχει δρομολογηθεί με στόχο να υπάρξει deal εντός Δεκεμβρίου. 
Πηγή