ΤΕΛ. ΝΕΑ
11 Δεκεμβρίου 2015

Θέση εργασίας: Social Media Content & Community Manager

Η θέση Social Media Content & Community Manager δημοσιοποιήθηκε από γνωστή διαφημιστική εταιρίας της Αθήνας.

Αναλυτικά:
GREY in association with TRIBE

Social Media Content & Community Manager
We’re looking for a creative storyteller who understands how to communicate in the digital and social media space. Someone who will create strategic, creative content, designed to drive engagement.

Qualifications Required
At least 3 years experience in Social Media.
Ability to design innovative concepts and communicate them in an interesting and concise manner.
In depth knowledge and understanding of social media platforms and how they can be leveraged for different marketing strategies. Ability to actively participate in a wide variety of social media activities.
Exceptional and flexible writing skills. Ability to communicate clearly in all mediums and write according a specific brand's personality. Familiarity working with a diverse range of clients.
Excellent time management and organizational skills.
Multitasker, comfortable with a fast moving environment. Communication and presentation skills.
Knowledge of social advertising tools (Facebook, Google or Twitter ads) will be considered a strong asset.
The company offers great opportunities for professional development.

Candidates are kindly asked to forward their CV to e.nanou@greyathens.gr