ΤΕΛ. ΝΕΑ
29 Ιανουαρίου 2016

Νέες παραιτήσεις και νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Τράπεζα Πειραιώς

Τη μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι παραιτήσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των μεγάλων Ελληνικών Τραπεζών λόγω των νέων απαιτήσεων για τις θέσεις τους (καλά αγγλικά, 10ετής προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο, κοκ). Αυτή τη φορά τα νέα έρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς από την οποία παραιτήθηκαν οι Ν. Χριστοδουλάκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπροέδρος Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 


Τρία νέα μέλη εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη συνεδρίασή του την 27η Ιανουαρίου 2016.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου τον κ. David Hexter του Richard και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου τους κ.κ. Alexander Blades του Ζήση και Andreas Schultheis του Willy.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ

-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

-Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά Μέλη

-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)

-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

-Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος -David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Andreas Schultheis του Willy, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:

-Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
-Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η αξιολόγηση της καταλληλότητας των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).