ΤΕΛ. ΝΕΑ
29 Ιανουαρίου 2016

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος σε γνωστή φαρμακευτική

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στην Astellas Pharmaceuticals ο Χάρης Ναρδής.

Η εταιρία είναι θυγατρική της Astellas Pharma Europe Ltd με κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο και ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005.

Η Astellas Pharma Inc. αποτελεί τη 2η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ιαπωνία και μια από τις 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Ο Χάρης Ναρδής είναι ανώτατο στέλεχος με 20ετή εμπειρία σε διοικητικές θέσεις στη φαρμακευτική βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πριν την ανάληψη της νέας του θέσης, διετέλεσε Ανώτατος Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής Ιταλίας, Ελλάδας και Κύπρου, με έδρα το Μιλάνο Ιταλίας.